Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

 

Vězeňská služba ČR využila dotační možnosti z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 25 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy, do níž byl podán projekt Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu. Předmětem projektu bylo zvýšení efektivity práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR pomocí vzdělávacích aktivit, které rozšíří stávající vzdělávací systém VS ČR. Vzdělávání zaměstnanců v rámci tohoto projektu bylo zacíleno na oblast manažerských dovedností, personalistiky, zvládání krizových situací a mediační techniky, ekologie a rovněž na oblast komunikace a zacházení s vězněnými cizinci, a to formou prezenčního a v případě některých témat i e-learningového vzdělávání. Realizace tohoto projektu byla zahájena 1. 4. 2019. a ukončena 30. 6. 2023.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

 

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Slavnostní zakončení Vzdělávacího projektu VS ČR

červen 2023

Po čtyřech letech realizace byl 1. června 2023 na Závěrečné konferenci v pražském hotelu Fitzgerald slavnostně zakončen zcela mimořádně rozsáhlý Vzdělávací projekt Vězeňské služby České republiky. Zúčastnilo se ho více než 1600 zaměstnanců a příslušníků VS ČR, kteří v něm měli na výběr celkem 80 kurzů s 20 různými tematickými zaměřeními. O témata, jako například Zvládání krizových situací a agresivity, Osobní rozvoj, Manažerské dovednosti, Komunikace s vězněnými cizinci, Řízení lidských zdrojů, Mediační dovednosti a další byl zájem převyšující kapacitu kurzů.

Vlastní prezenční kurzy jsou už sice minulostí, u osmi z nich ale vznikla i jejich e-learningová verze. Na platformě Moodle VS ČR zůstává tak nadále k dispozici ke studiu v rámci celé VS ČR osm kurzů zpracovaných zajímavou interaktivní formou včetně doprovodných hlasových komentářů, případně i výukových videí.

 

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Nová aktivita Vzdělávacího projektu - FGW

26.dubna 2023

FGW je zkratka pro Focus Group Workshop, jeden z podstatných evaluačních nástrojů. Jeho význam je založený na hodnocení úspěšnosti, a především smysluplnosti kurzu ze strany účastníků po určité době od jeho absolvování, tedy už s určitým nadhledem pro vyhodnocení přínosu.

Naplánováno bylo celkem 8 takových FGW, z toho se již podařilo uspořádat tři, dalších pět je připraveno na měsíc květen. Již uskutečněné workshopy byly ke kurzům Manažerské dovednosti pro střední a základní management, Kultivace vztahů na pracovišti – teaming a Mediační techniky pro lektory. Celkem se prvních tří FGW zúčastnilo 32 absolventů daných kurzů, všichni přijeli zcela dobrovolně a s předcházející informací o hlavním tématu workshopu, kterým bylo zjišťování jejich názorů na užitečnost a využití poznatků z kurzu.

Na všech třech workshopech se k prospěšnosti kurzů ke zkvalitnění vlastní práce vyjádřili všichni účastníci jednoznačně pozitivně, podrobné vyhodnocení bude obsaženo v závěrečné evaluační zprávě. Dalším výstupem a také součástí (přílohou) závěrečné evaluační zprávy budou hodnotící zprávy od jednotlivých lektorů. Jejich zdrojem budou nejen informace získané v rámci FGW, ale především zkušenosti ze samotných kurzů, které vedli.

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

1.dubna 2023

Vzdělávací projekt jde do finále a je to poznat na množství aktivit projektu, zejména prezenčních kurzů. V prvním kvartálu tohoto roku jsme uskutečnili následující kurzy:

6 běhů kurzu Zvládání krizových situací, zvládání agresivity pro osoby v přímém kontaktu s vězněnými (32 hodin)

3 běhy kurzu Kultivace vztahů na pracovišti, teaming (32 hodin)

1 běh kurzu Řízení lidských zdrojů – deset aspektů rozvoje vlastní osobnosti (32 hodin)

Z ušetřených prostředků projektu jsme ve sledovaném období s metodiky z GŘ připravili nad rámec původního plánu a na základě souhlasu poskytovatele dotace se změnou v projektu následující kurzy:

2 běhy kurzu Dluhové poradenství v praxi (32 hodin)

1 běh kurzu Pracovněprávní a ekonomická problematika zaměstnávání odsouzených osob a zvládání pracovního prostředí (24 hodin)

Těchto prezenčních kurzů se zúčastnilo celkem 228 účastníků. Na konci března jsme tak navýšili celkový počet účastníků Vzdělávacího projektu na 1275 absolventů kurzů. Za tímto číslem se však skrývá pouze 951 fyzických osob, neboť někteří zaměstnanci se zúčastnili více kurzů.

Na začátku roku 2023 jsme uveřejnili poslední plánovaný e-learning. Všichni zaměstnanci Vězeňské služby ČR mají nyní přístup k 8 e-learningovým kurzům, které interaktivním způsobem představují témata prezenčních kurzů. Rozsah studijních materiálů každého e-learningového kurzu je více jak 8 hodin a obrovský zájem je o e-learningový kurz Zvládání krizových situací. E-learningové kurzy se již podařilo dostat do povědomí zaměstnanců a zájem o jejich absolvování stále narůstá, zůstanou tak dlouhodobě udržitelným výstupem projektu.

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Prosinec 2022

Souhrn výstupů za rok 2022

Celkem bylo v tomto roce uskutečněno 36 běhů kurzů a realizováno 128 vzdělávacích dní, tzn. 1024 hodin výuky. Kurzy zaměřené na rozvoj měkkých a komunikačních dovedností i personálních strategií absolvovalo v roce 2022 769 účastníkům. Kromě prezenčního vzdělávání byly v průběhu roku vytvořeny čtyři nové e-learningové kurzy. Vzdělávací projekt nyní umožňuje na Moodlu VS ČR všem zaměstnancům studium následujících e-learningových programů:

 

  • Zvládání krizových situací, zvládání agresivity pro osoby v přímém kontaktu s vězněnými
  • Manažerské dovednosti
  • Školící a prezentační dovednosti
  • Hodnocení a motivace zaměstnanců
  • Řízení lidských zdrojů
  • Nábor a přijímání zaměstnanců, adaptační proces
  • Získávání zaměstnanců

 

Odkaz pro zaměstnance VS ČR: https://pracemo02.vez-slu.justice.cz/

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Říjen 2022

Vzdělávacího projekt přivítal tisícího účastníka

V pondělí 17. října jsme přivítali 1000. účastníka vzdělávacích kurzů z uvedeného projektu. Stalo se tak na kurzu Zvládání krizových situací, zvládání agresivity pro osoby v přímém kontaktu s vězněnými. Tím jubilejním účastníkem, a na konci kurzu předpokládáme i úspěšným absolventem, je pan Bronislav König z Věznice Bělušice.

Celý projekt, který celkem zahrnoval 18 kurzů s různorodou tematikou, končí v červnu 2023 a u připravených kurzů očekáváme účast ještě kolem 400 dalších posluchačů.

Všechny kurzy mají zatím výborný ohlas, nejlepším důkazem jsou hodnocení účastníků a zájem o účast, který převyšuje kapacitu připravovaných akcí. Věříme, že zbývající absolventi projektu si z AVS ve Stráži pod Ralskem, kde se koná většina kurzů, odvezou stejně dobré zážitky jako jejich teď už 1011 předchůdců.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/1000ucastnik/dscf6013.JPG
/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Prosinec 2021 

Vzdělávání na konci roku 2021

 

V listopadu byla naše školení na Akademii VS ČR ještě v plném proudu. Začátek a konec měsíce byl vyhrazen pro dva běhy velmi oblíbeného kurzu Manažerské dovednosti, jehož lektor Mgr. Petr Bohuslav si vždy získá zaujetí svých posluchačů. 

 

V rámci velmi obsáhlého vzdělávacího bloku Komunikace s vězněnými cizinci proběhly dva plánované workshopy. První se uskutečnil 3. a 4. listopadu už na tradičním místě ve Stráži pod Ralskem.

Věnoval se problematice postupu při příjmu cizinců do věznic, a protože se ho zúčastnili zástupci více OJ a různých profesí, byla na něm nejcennější možnost výměny zkušeností. To bylo ostatně i hlavním záměrem jeho konání, stejně jako společná práce na výstupu, který z tohoto workshopu vznikne.

Workshop moderovala Mgr. Šárka Černá, DiS., metodička odboru výkonu vazby a trestu, GŘ VS ČR, která se na jeho přípravě od počátku i podílela.

Ze vzdělávacího programu strategie se uskutečnil od 8. do 12. listopadu poslední pátý běh kurzu Hodnocení a motivace zaměstnanců. Složení skupiny bylo pro tento typ vzdělávání optimální, tj. různé věznice a různé pracovní pozice.

Za účasti necelé desítky zaměstnanců proběhl ve dnech 22. až 26. listopadu prezenčně poprvé kurz Nábor a přijímání zaměstnanců, adaptační proces. Nízká prezenční účast v důsledku covidových opatření se nakonec přetransformovala ve výhodu kurzu, účastníci měli větší prostor pro své specifické otázky a díky různému pracovnímu zařazení účastníků. Mohli více poznat problematiku různých oddělení.

 

Již v listopadu jsme museli zahájit přechod na online výuku. Nejprve byl online organizován  ve dnech 24.  a 25. listopadu workshop bloku Komunikace s vězněnými cizinci, tentokrát na téma Program zacházení pro cizince 24 -26. 11. V prvním prosincovém týdnu pak online proběhl první běh kurzu Řízení lidských zdrojů a také závěrečný běh Základního modulu Komunikace s vězněnými cizinci.

Kurz nabídl tematické okruhy jako Islám a Blízký východ, Vietnamci, Země subsaharské Afriky a Romové. Lektoři byli vysokoškolští odborníci. Protože zkušenosti s odlišným chováním některých cizinců stihli nasbírat i zaměstnanci Vězeňské služby, často docházelo během výuky k oboustranné výměně zkušeností. Kurz byl tak úspěšný, že byl na příští kurz se specialisty na problematiku Islámu a vietnamské kultury připraven kurz Řešení vybraných náročných situací.

Online výuka nám ukázala, jak velkou výzvou je vyučovat některá témata distančně, proto bychom si přáli, abychom se v příštím roce mohli setkat s Vámi opět při prezenční výuce v Akademii Vězeňské služby ČR.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/img-20211217-151940.jpg
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/img-20211020-wa0007.jpg

 

 

 

***

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

 

Říjen 2021

Kurz Hodnocení a motivace zaměstnanců

Sedmnáct účastníků mohlo tento kurz ve dnech 18. - 22. 10. 2021 absolvovat poprvé prezenčně, přímo v prostorách Akademie VS ČR, předtím proběhl již třikrát online prostřednictvím Skype. Je tedy možné již srovnávat a je zcela zřejmé, že sebelíp připravené online prostředí nemůže být nikdy plnohodnotnou náhradou za možnost osobního setkání a výměnu zkušeností. Výhodou kurzu bylo  krásné počasí v jeho první půli, které umožnilo i částečnou výuku ve venkovním altánu. 

Kurzu se účastnili vedoucí pracovníci z různých úrovní řízení i rozdílného funkčního zařazení, a právě tato skutečnost také přispěla k navýšení celkového přínosu pro všechny zúčastněné.

Kurz je součástí projektu schváleného v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu“. Celkem se konal již čtyřikrát, jeho poslední běh je naplánovaný na druhý listopadový  týden 2021.

Nejen o kurzu Hodnocení a motivace zaměstnanců, ale i o dalších vzdělávacích akcích naleznete bližší informace na http://webportal.vez-slu.justice.cz/vs/pafeu/Vzdelavaci_projekt/Forms/AllItems.aspx.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/hodnoceni-a-motivace-zamestnancu.jpg

 ***

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

 

Červen 2021

V květnu jsme pro zaměstnance VS ČR rozjeli online školení programu Personální strategie. V rámci kurzů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost se v minulém měsíci proškolilo již přes 60 zaměstnanců VSČR v oblastech Hodnocení a motivace zaměstnanců a Ochrana osobních údajů. V tomto měsíci k již zmiňovaným kurzům přibylo školení na téma Nábor a přijímání zaměstnanců. Na kurzech probíhá živá komunikace mezi zaměstnanci VS ČR a lektory, kteří jsou odborníky v oblasti personalistiky a práva. Zapojení zaměstnanců z organizačních jednotek do školení bylo díky prostředkům projektu podpořeno také darem jedné či dvou webkamer do věznic.

 ***

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

 

Duben 2021

Vzdělávací projekt se postupně probouzí z covidové odstávky

Od května se znovu rozeběhnou kurzy pro zaměstnance vězeňské služby realizované díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010429. Vzhledem k přetrvávajícím protipandemickým opatřením bude výuka kurzů až do letních prázdnin probíhat online. Jsou připraveny kurzy pro zaměstnance personálních oddělení a vedení věznic Motivace a hodnocení zaměstnanců, Ochrana osobních údajů a Kultivace vztahů na pracovišti. Jakmile bude možné znovu školit prezenčně, budou uskutečněny poslední dva běhy úspěšného a oblíbeného kurzu Sociologická, psychologická a genderová specifika mimoevropských kultur zastoupených ve vězeňské populaci. Na tento předmět pak navážou další specializační přednášky vzdělávacího programu Komunikace s vězněnými cizinci. Kurz Manažerské dovednosti pro střední a základní management vhodný pro vedoucí oddělení a zástupce ředitele věznice se na Akademii VS ČR rozeběhne na podzim, snad již prezenčním způsobem. Následovat ho bude workshop Zvládaní krizových situací a zvládání agresivity, vhodný pro všechny zaměstnance věznic, kteří jsou v přímém kontaktu s vězněnými osobami. Těšíme se s Vámi na viděnou na některém z plánovaných kurzů.

 ***

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/norske-fondy/trida.jpg
/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Srpen 2020

Vzdělávání z fondů EU v nucené přestávce

I přes organizační problémy spojené s opatřeními proti Covid-19 se podařilo úspěšně nastartovat vzdělávání příslušníků a zaměstnanců VS ČR z fondů EU.

Vzdělávací projekt „Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu“ zahájil svůj první kurz v listopadu 2019 s 20 účastníky, od té doby nabral rychlost a už „svezl 124 pasažérů“. A Kdyby se před námi neobjevila překážka, kterou nelze ani objet, ani předjet, už bychom se na dálnici vzdělávání řítili nejvyšší povolenou rychlostí.

Podařilo se dokončit kurz Jak školit, jehož čtyřmi běhy prošlo celkem 75 účastníků. Je hotová i jeho e-learningová verze, která je přístupná v rámci intranetu Vězeňské služby. Mezitím byl připraven kurz Komunikace s vězněnými cizinci, tedy s tematikou, která je mimořádně aktuální. Lektoři, kteří přednášejí svoje témata Islám a Blízký východ, Vietnamci, Země subsaharské Afriky a Romové jsou v denním kontaktu se „svými“ cizinci, nejedná se tedy v žádném případě jen o čistě teoretické přednášky. Protože zkušenosti s odlišným chováním některých cizinců stihli nasbírat i zaměstnanci Vězeňské služby, často tak dochází během výuky k oboustranné výměně zkušeností.

 ***

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Červen 2020

Kurz „Jak školit“ získal od účastníků výborné ohodnocení
První kurz z rozsáhlého bloku 17 kurzů byl úspěšně ukončen. Během 16 výukových dní bylo proškoleno celkem 75 zaměstnanců Vězeňské služby, poslední běh proběhl ve dnech 8. – 11. června. Tento běh se musel vypořádat s určitými omezeními v rámci opatření Covid – 19, ale díky pochopení všech účastníků i  lektorky a díky přístupu vedení Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem, kde se kurzy konaly, bylo vše bez problémů.

Kurz Jak školit byl připraven tak, aby zaměstnancům ukázal nejen metody a postupy efektivního vyučování, ale aby je také tyto metody naučil využívat. Proto bylo v průběhu kurzu věnováno hodně prostoru praktickému nácviku a řešení modelových situací. Součástí kurzu je také e-learningový modul, který umožňuje účastníkům kdykoliv se navracet k probraným tématům a získané znalosti dále rozvíjet.

Velmi příjemným překvapením a povzbuzením pro přípravu dalších kurzů bylo kladné hodnocení účastníků. Kurz dostal v od účastníků průměrnou známku 1,15, přičemž se hodnotilo stejnými známkami jako ve škole. Vynikající přístup byl i ze strany jeho absolventů – zájem o vlastní profesní rozvoj, tvůrčí přístup při všech cvičeních a řešení modelových situací. Absolventi kurzu si opakovaně přáli, aby kurz pokračoval a mohli se v některých tématech dostat do větší hloubky.

Kurz prošel podle školních měřítek s vyznamenáním. Do  budoucna si můžeme tedy jen přát víc takových úspěšných vzdělávacích akcí a takových skvělých účastníků. V rámci projektu Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost na nás čeká 17 dalších kurzů, celkem více než 200 výukových dní.

***

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Červen 2020

Etiopská káva, upražená a uvařená na břehu jezera, na „súdánský způsob“ řádně oslazená. Taková odměna čekala po skončení výuky na účastníky prvního běhu kurzu „Komunikace s cizinci – sociologická, psychologická a genderová specifika mimoevropských kultur zastoupených ve vězeňské populaci“. První  běh kurzu proběhl díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost ve dnech 2. až 4. června v prostorách Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem.  V šesti přednáškových blocích bylo  pod záštitou katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni rozebíráno téma odlišnosti mimoevropských kultur s hlavním zaměřením na 4 okruhy – muslimové, obyvatelé subsaharské Afriky, Vietnamci a Romové.  Cílem přednášejících bylo zprostředkovat, jak vidí a chápou svět příslušníci již zmíněných kultur.  Všichni lektoři mají se „svým“ etnikem či kulturním okruhem mnohaletou praktickou zkušenost denního kontaktu, výhodou byly i jejich zkušenosti s tlumočením u policie nebo u soudu, případně řešení komplikovaných situací jinde v terénu. Bylo tedy skutečně co poslouchat a také na co se dívat. Další 4 běhy kurzu a jiné zajímavé vzdělávací aktivity jsou v rámci čtyřletého Vzdělávacího projektu v Akademii ve Stráži pod Ralskem naplánovány na podzim tohoto roku. 

 ***

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

Květen 2020

Realizace čtyřletého projektu byla zahájena v dubnu 2019. Prezenční vzdělávání bylo zahájeno v Akademii VS ČR v listopadu 2019 prvním čtyřdenním během kurzu „Jak školit“, poslední čtvrtý běh školení se měl uskutečnit na konci března, ale byl kvůli vyhlášení nouzového stavu odložen na červen. Koncem května 2020 bude pro všechny zaměstnance VS ČR zpřístupněna e-learningová verze kurzu „Jak školit“, jejíž součástí jsou rovněž výuková videa. Na podzimní měsíce bylo rovněž odloženo zahájení dalšího vzdělávacího programu Komunikace s vězněnými cizinci, na jehož přípravě pracují odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy v Praze. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele dalších vzdělávacích kurzů, jejichž realizace by měla započít na podzim tohoto roku. Během doby realizace projektu by mělo být prezenčně proškoleno více než 900 zaměstnanců VS ČR.

 ***

/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-fondy-zam.jpg

 

Prosinec 2019

Po dlouhé době příprav se v listopadu letošního roku uskutečnily ve školících prostorách Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem dva čtyřdenní běhy kurzu nazvaného Jak školit. Na každém jsme přivítali kolem 20 účastníků, kteří měli možnost se seznámit s didaktickými metodami, s častými chybami školitelů, se zásadami správné prezentace, s vytvářením myšlenkových map a s mnoha dalšími tématy. Podstatné ovšem je, že kurz nebyl zdaleka jen o naslouchání, ale také o tvůrčím přístupu a tréninku nabytých vědomostí. Další dva běhy tohoto kurzu se uskuteční hned v prvních měsících roku 2020.

V příštím roce očekáváme také zahájení dalších z celé řady ostatních kurzů, na kterých se již nyní velmi intenzivně pracuje. Bude se jednat o kurzy zaměřené na problematiku odsouzených cizinců v českých věznicích, oblast personálního řízení, řešení krizových situací, manažerské dovednosti pro vedoucí zaměstnance, environmentální management a další. Vzdělávání bude probíhat formou prezenčních školení i e-learningu. Celkově bude prezenční formou proškoleno v následujících třech letech více než jeden tisíc zaměstnanců VS ČR.

 ***

 

 

Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu