Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Přímo nabízený majetek

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – pes obranný Bree (německý ovčák), nar. 25. 6. 2021, v celkové pořizovací hodnotě 6 000 Kč. Majetek se stal pro Vězeňskou službu nepotřebným na základě vydaného Rozhodnutí o nepotřebnosti č.j. VS-33156-38/ČJ-2022-802754 ze dne 31.8.2022.

V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba výše uvedený majetek právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Na majetek bylo vydáno Rozhodnutí o prodeji č.j. VS-196606-3/ČJ-2022-800051.

Bree je fena plemene německý ovčák, barva srsti vlkošedá. Byla cvičena pro služební účely. Má základy ovladatelnosti a obran. V průběhu výcviku bylo však zjištěno, že její povahové vlastnosti neumožňují její zařazení do služby. Tato fena je přátelská, milá a neagresivní. Je vhodná rovněž do rodiny. Je zvyklá na venkovní ustájení. Nejlépe by jí bylo s možností výběhu se zahradou. Bree je plně očkovaná a pravidelně odčervovaná. Rentgeny kyčlí i loktů nebyly u feny posouzeny. Bližší info podá Mgr. Kratochvíl, mkratochvil@grvs.justice.cz.

 

Minimální kupní cenu za výše uvedený majetek Vězeňská služba stanovila na 5 000 Kč.

 

Zájemci předloží závaznou nabídku kupní ceny (Příloha č. 1) do 27. 10. 2022 do 8:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „GŘ OL – pes obranný Bree“ V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává nabídka dříve doručená. Vítězný uchazeč je povinen do 15 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu (Příloha č. 2), jinak bude jednáno s dalším uchazečem v pořadí dle podaných nabídek.      

Ing. Mgr. Petra Prokešová
ředitelka odboru logistiky

 

Příloha č. 1 – závazná nabídková cena

Příloha č. 2 – návrh kupní smlouvy

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-logistiky/bree-foto.jpg

Nabídka nepotřebného majetku