Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Základní informace

Ve věznicích i vazebních věznicích jsou poskytovány duchovní služby ve smyslu zákonných předpisů. Zajišťují je profesionální duchovní – vězeňští kaplani i dobrovolní duchovní. Duchovní služba je v českých věznicích zásadně ekumenická a mohou se na ní podílet všechny církve, které jsou v České republice registrovány s právem služby ve věznicích. Níže jsou uvedeny základní informace.

Vězeňská duchovní služba

Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovila souhlas Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby a patří do deseti různých církví. V současnosti pracuje 43 vězeňských kaplanů z 11 různých církví ve 34 věznicích a vazebních věznicích. Kaplani jsou organizačně odpovědni řediteli své věznice, po stránce metodické hlavnímu kaplanovi vězeňské služby a jeho zástupci. Kromě organizování a realizace duchovní služby v místních podmínkách se podílejí rovněž na vytváření a aplikaci výchovných programů, vedoucích k hodnotové změně klientů. Kaplani slouží rovněž svým spoluzaměstnancům a jsou poradci ředitelů svých věznic v oblasti etiky a církevní a náboženské problematiky.

Představitelé

Hlavní kaplan
Mgr. Otto Broch
email: obroch@grvs.justice.cz
tel.: 244 024 472

 

Vězeňská duchovenská péče, z. s. 

Vězeňská duchovenská péče (VDP) je nevládní organizací, registrovanou u ministerstva vnitra jako zapsaný spolek. Patřit do něho mohou duchovenské osoby i členové sborů a farností registrovaných církví, kteří se chtějí dobrovolně věnovat duchovní a pastorační činnosti v našich věznicích a mají pověření od vedení svých církví.

Dohoda o duchovní službě (NGŘ č. 67/2013), uzavřená 30. 12 .2013 mezi zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Vězeňské služby ČR formuluje: Vězeňská duchovenská péče je nadkonfesijním sdružením osob pověřených církvemi k duchovní službě ve věznicích a ústavech České republiky. Působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví a spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních řízení, zejména s kaplany, za účelem vytváření vhodných podmínek pro duchovní a pastorační činnost. (čl. 4-5 odst 1 a 2). Podrobné informace o struktuře a činnosti VDP jsou dostupné na www.vdpcr.eu.

Představitelé

Pavel Zvolánek, B. Th.Mgr. Otto BrochMgr. Blažej Pelán
předsedamístopředsedatajemník

Adresa

Kancelář hlavního kaplana a VDP je v sídle Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR

Vězeňská služba ČR
Generální ředitelství
Soudní 1672/1a
140 67 Praha