Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Co znamená milostivé léto

  • Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem se naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.
  • Právní úprava umožňuje od 28. října 2021 po dobu tříměsíční lhůty, že dlužník může zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí
    750 Kč plus 21 % DPH, celkem ve výši 908 Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak dlužník učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale dlužník do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál. Předmětná platba tedy musí dorazit na účet soudního exekutora nejpozději 28. ledna 2022.
  • Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.

Co by měl při využití milostivého léta dlužník (povinný) vědět a udělat

  • Kolik činí zbývající nesplacená jistina, pokud totiž dluh už v minulosti splácel, může být zbývající jistina nižší, než byla původní výše dluhu. Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem vedených exekucí anebo nezná spisové značky proti němu vedených exekučních řízení, doporučujeme opatřit si výpis z Centrální evidence exekucí (CEE). Výpis z CEE lze pořídit on-line na webu Exekutorské komory České republiky, nebo na jakékoliv pobočce Czech POINT (Česká pošta, obecní úřad, atp.)
  • Měl by prokazatelně informovat exekutora, o tom, že hodlá tzv. milostivého léta využít, protože kdyby dlužník poslal jen peníze bez dalšího upozornění, mohlo by se stát, že by je exekutor použil jako běžnou splátku – velmi důležité.
  • Měl by napsat exekutorovi dopis ve kterém žádá o informaci o výši nezaplacené jistiny a informuje jej o využití „milostivého léta“. Pokud by exekutor v přiměřené lhůtě nereagoval na žádost dlužníka, má dlužník ještě možnost získat informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu exekutora nebo může získat tyto informace přímo u oprávněného věřitele.