Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výzkumná činnost v oblasti penologie patří k hlavním úkolům Vězeňské služby České republiky, vymezeným v zákoně č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky: "(vězeňská služba)...provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody." Aktuální penologický výzkum je zaměřen především na zjišťování efektivity metod odborného zacházení s vězněnými osobami v aktuálních podmínkách zejména výkonu trestu odnětí svobody, s cílem nalézat a uvádět do praxe mechanismy k efektivizaci výchovných metod nutných pro úspěšnou resocializaci vězněných osob po propuštění a snižování rizika jejich kriminální recidivy. Vězeňská služba ČR spolupracuje na řešení penologických výzkumných úkolů různých výzkumných, akademických či nestátních neziskových organizací, jako jsou Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy či Volonté Czech, o.p.s.