Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vítejte v nové rubrice našich stránek, věnované penologickému výzkumu, na kterém se Vězeňská služba ČR podílí. Výzkumná činnost v oblasti penologie patří k hlavním úkolům Vězeňské služby České republiky, vymezeným v zákoně č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky: "(vězeňská služba)...provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody." Aktuální penologický výzkum je zaměřen především na zjišťování efektivity metod odborného zacházení s vězněnými osobami v aktuálních podmínkách zejména výkonu trestu odnětí svobody, s cílem nalézat a uvádět do praxe mechanismy k efektivizaci výchovných metod nutných pro úspěšnou resocializaci vězněných osob po propuštění a snižování rizika jejich kriminální recidivy. Vězeňská služba ČR spolupracuje na řešení penologických výzkumných úkolů různých výzkumných, akademických či nestátních neziskových organizací, jako jsou Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy či Volonté Czech, o.p.s.

Vězeňská služba ČR spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) na následujících výzkumných projektech. Výzkumné projekty budeme postupně představovat na tomto místě podle toho, jak bude IKSP, který je hlavním řešitelem, zveřejňovat jejich výsledky. Další informace o výzkumných projektech institutu realizovaných mimo spolupráci s vězeňskou službou najdete na stránkách IKSP.  

 

Spolupráce Vězeňské služby ČR a IKSP na výzkumných projektech z oblasti odborného zacházení

Zacházení s uživateli drog ve vězeníVýsledky výzkumu
Mladiství v procesu poruchové socializaceVýsledky výzkumu budou zveřejněny
Vstupní analýza vybraných aspektů přípravy na propuštění ve výstupních oddílech, mimořádný projektVýsledky výzkumu budou zveřejněny
Konceptuální ukotvení redukce typů věznic – vstupní studie, mimořádný projektVýsledky výzkumu budou zveřejněny
Penologický výzkum přípravy odsouzených na propuštění (2020 – 2023)Výsledky výzkumu budou zveřejněny
Uplatňování nové diferenciace ve vězeňství (redukce počtu typů věznic, 2020 – 2023) Výsledky výzkumu budou zveřejněny
Návaznost penitenciární a postpenitenciární péče o odsouzené uživatele drog (2021 – 2023) Výsledky výzkumu budou zveřejněny