Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba České republiky připravuje zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku potravin a zve všechny zájemce na setkání, které se bude konat dne 19. 12. 2023 od 11:00 do 13:00 hod. v prostorách Zotavovny Vězeňské služby ČR Praha, adresa Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha-Nusle. Na začátku setkání bude představena celková koncepce veřejné zakázky, upřesněny poptávané komodity a místa plnění. V druhé části setkání pak budou poskytnuty obecné informace o zadávacích řízeních v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější popis připravované veřejné zakázky lze nalézt ve Věstníku veřejných zakázek na adrese: Věstník veřejných zakázek - Ministerstvo pro místní rozvoj (nipez.cz), případně v Úředním věstníku evropské unie na adrese: Dodávky - 729472-2023 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu). Setkání je vhodné zejména pro ty zájemce, kteří nemají příliš zkušeností s veřejnými zakázkami v nadlimitním režimu.

Přehled veřejných zakázek realizovaných Vězeňskou službou ČR

prostřednictvím elektronických nástrojů