Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Kompetence Ministerstva spravedlnosti podle § 11 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

  • Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství.
  • Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika.
  • Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky.
  • Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro probaci a mediaci.
  • Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.

Přejít na stránky Ministerstva spravedlnosti ČR