Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel webu (Vězeňská služba České republiky, dále jen „VS ČR“) se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.vscr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.vscr.cz/.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže.

  • Některé dokumenty přicházejí v nepřístupné podobě, např. automatizovaně generované aj. v podobě PDF dokumentů apod. Provozovatel internetových stránek má zákonnou povinnost tyto dokumenty zveřejnit, vzhledem k povaze jejich obsahu;
  • Některý audiovizuální obsah postrádá alternativní textový popis či titulky.

Uvedení výše zmíněných nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele nepřiměřeně finančně náročné. V souladu s § 7 Zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není přistupováno k dodatečné úpravě.

Na uvedení následujících nedostatků do souladu se zákonem se pracuje:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku;
  • Některé stránky nemají uveden primární jazyk dokumentu.
Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 12. 2023 po společné analýze provozovatele a dodavatele webových stránek.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě problémů se zobrazením těchto internetových stránek zašlete prosím zprávu na e-mailovou adresu mailto: to@grvs.justice.cz.

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
email: pristupnost@dia.gov.cz