Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/ostatni/iksp/horizontalni-barevna-varianta-logotyp-iksp.jpg

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) je výzkumnou organizací v resortu spravedlnosti. Zabývá se kriminologickým výzkumem, vycházejícím z mezioborového přístupu.

Zřizovatelem Institutu je Ministerstvo spravedlnosti ČR, které schvaluje plán výzkumných úkolů IKSP a stanoví jeho základní rozpočet. Institut je samostatnou organizační složkou státu se sídlem v Praze. Je financován především ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti ČR. Kromě toho získává též prostředky ze systému státní podpory výzkumu, vývoje a inovací, popř. z dalších domácích či zahraničních zdrojů, určených na financování výzkumu a rozvoje výzkumných organizací. Úkoly IKSP ukládá ministr spravedlnosti prostřednictvím svého náměstka, případně vláda ČR. Postavení, činnost a organizaci Institutu v současnosti upravuje jeho Statut, vydaný Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. IKSP 202/2014, ze dne 20. 6. 2014.

Specifické postavení IKSP je dáno skutečností, že je jediným specializovaným pracovištěm v ČR, které soustavně rozvíjí kriminologický výzkum.

Výzkumné projekty

prosinec 2020Kyberkriminalita v kriminologické perspektivě
prosinec 2020Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019
prosinec 2020Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita
červen 2020Bezpečí, kriminalita a prevence
prosinec 2019Mladiství v procesu poruchové socializace
prosinec 2019Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů
prosinec 2019Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení) 
prosinec 2019Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií
prosinec 2019Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2018
prosinec 2019Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky
listopad 2019Zacházení s uživateli drog ve vězení 
září 2019Rodinné skupinové konference
červen 2019Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie
leden 2019Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017
prosinec 2018Organizovaný zločin na území České republiky