Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 3. května (VS ČR) - Rozvíjení a prohlubování vzájemné spolupráce v oblasti zvyšování kvality vzdělávacího procesu, personálního náboru a bezpečnostního výzkumu jsou obsahem memoranda, které uzavřel generální ředitel Vězeňské služby Simon Michailidis s rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Milanem Adámkem. Další memorandum zaměřené především na oblast zacházení s vězněnými osobami, uzavřela vězeňská služba s Mezinárodním vězeňským společenstvím; spolu s generálním ředitelem VS ČR ho podepsala ředitelka MVS Gabriela Kabátová.

Cílem tohoto memoranda o spolupráci mezi vězeňskou službou a Mezinárodním vězeňským společenstvím je rozvoj vzájemné kooperace v oblasti zacházení s vězněnými osobami, začleňování osob končících výkon trestu odnětí svobody do společnosti a přispívání ke snižování recidivy trestné činnosti formou projektů, které mohou odrážet a stavět na principech křesťanské etiky a na bázi restorativní justice. Vězeňská služba tak pokračuje v rozšiřování odborné spolupráce s občanskými neziskovými organizacemi a spolky, se vzdělávacími institucemi a dalšími subjekty. 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X