Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Po čtyřech letech realizace byl 1. června 2023 na Závěrečné konferenci v pražském hotelu Fitzgerald slavnostně zakončen zcela mimořádně rozsáhlý Vzdělávací projekt Vězeňské služby České republiky. Zúčastnilo se ho více než 1600 zaměstnanců a příslušníků VS ČR, kteří v něm měli na výběr celkem 80 kurzů s 20 různými tematickými zaměřeními. O témata, jako například Zvládání krizových situací a agresivity, Osobní rozvoj, Manažerské dovednosti, Komunikace s vězněnými cizinci, Řízení lidských zdrojů, Mediační dovednosti a další byl zájem převyšující kapacitu kurzů.

Vlastní prezenční kurzy jsou už sice minulostí, u osmi z nich ale vznikla i jejich e-learningová verze. Na platformě Moodle VS ČR zůstává tak nadále k dispozici ke studiu v rámci celé VS ČR osm kurzů zpracovaných zajímavou interaktivní formou včetně doprovodných hlasových komentářů, případně i výukových videí.

Tento projekt nazvaný „Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu“ byl realizován z více než 80 % z finančních prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/zaverecna-konference/zaverecna-konference-vzdelavaciho-projektu-vs-cr-150-of-205.jpg

Zaměstnanci oddělení EU fondů a dotací Generálního ředitelství VS ČR. Vedoucí oddělení, které projekt realizovalo, Ing. Lenka Železná stojí čtvrtá zleva.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/zaverecna-konference/zaverecna-konference-vzdelavaciho-projektu-vs-cr-77-of-205.jpg

Konferenci zahájil generální ředitel Vězeňské služby ČR vrchní státní rada genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA. Na fotografii zachycen s ředitelkou Probační a mediační služby PhDr. Andreou Matouškovou.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/zaverecna-konference/zaverecna-konference-vzdelavaciho-projektu-vs-cr-57-of-205.jpg

Odborný garant Mgr. Milan Vastl a projektová manažerka Mgr. Anna Pípalová při prezentaci realizace, dopadu a výstupů projektu.

Hudební vystoupení kapely Duo Bárka uvádí moderátor konference Petr Bohuslav, který v rámci projektu působil jako lektor kurzů Manažerské dovednosti a Kultivace vztahů na pracovišti.

Hudební vystoupení kapely Duo Bárka uvádí moderátor konference Petr Bohuslav, který v rámci projektu působil jako lektor kurzů Manažerské dovednosti a Kultivace vztahů na pracovišti.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/zaverecna-konference/zaverecna-konference-vzdelavaciho-projektu-vs-cr-75-of-205.jpg

Lektoři a účastníci kurzů sdíleli své zkušenosti z projektu v rámci odpoledního programu.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/zaverecna-konference/logo-opz-barevne.jpg
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/zvysovani-urovne/zaverecna-konference/zaverecna-konference-vzdelavaciho-projektu-vs-cr-18-of-205.jpg

Sdílet článek

Facebook
Platforma X