Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Povinně zveřejňované údaje podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.:

1. Název 

Vězeňská služba České republiky

2. Důvod a způsob založení

Vězeňská služba České republiky je zřízena ze zákona.

Vězeňská služba České republiky

 • je ozbrojeným bezpečnostním sborem, správním úřadem a účetní jednotkou, poskytovatelem zdravotních služeb,
 • zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti,
 • řídí ji generální ředitel Vězeňské služby České republiky,
 • působí na území České republiky, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, jinak. Za podmínek, v rozsahu a způsobem stanoveným mezinárodní smlouvou je příslušník Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Vězeňské služby oprávněn působit na území jiného státu v rámci mírové nebo jiné operace, které se Česká republika účastní na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem nebo s níž má uzavřeny příslušné mezinárodní smlouvy. Příslušník Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn působit na území jiného státu také na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo instituce Evropské unie, nebo je-li vyslán k plnění úkolů na základě rozhodnutí ministra se souhlasem příslušného orgánu cizího státu nebo na žádost příslušného orgánu cizího státu,
 • plní úkoly jí stanovené podle § 2 zákona č. 555/1992 Sb. a podle dalších právních předpisů.
2.1 Nadřízený orgán 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

3. Organizační struktura

Organizační struktura Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky  je zde.

Organizační strukturu organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Adresa sídla:

Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a
140 00 Praha 4

Adresa úřadovny:

Vězeňská služba České republiky

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky
Soudní 1672/1a
P. O. Box 3
140 67 Praha 4

Kontaktní poštovní adresy jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části Kontakty.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky

Soudní 1672/1a
140 00 Praha 4 – Nusle

Adresy úřadoven jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části „Kontakty“.

4.3 Úřední hodiny

Generální ředitelství

po – čt 8.00 – 15.00
pá 8.00 – 14.00

Úřední hodiny jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na úvodní stránce webových stránek těchto jednotek, nebo v části Kontakty.

4.4 Telefonní čísla
Automatická ústředna GŘ VS ČR

(+420) 244 024 111

Protikorupční linka

(+420) 244 024 652

Telefonní čísla na ústředny jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části Kontakty.

Faxové spojení:

Centrální podatelna GŘ VS ČR
+420 244 024 809

Čísla faxu jednotlivých organizačních jednotek, má-li organizační jednotka faxové číslo zřízeno, lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části „Kontakty“.

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.vscr.cz

https://old.vscr.cz/ (původní webové stránky)

4.6 Adresa podatelny

Centrální podatelna

Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 00 Praha 4 – Nusle

Adresy úřadoven (a podatelen) jednotlivých organizačních jednotek lze nalézt na webových stránkách těchto jednotek v části Kontakty.

4.7 Elektronická adresa podatelny

e-podatelna@grvs.justice.cz

Organizační jednotky nemají zřízeny elektronické adresy podatelen. Veškerá elektronická podání se provádí prostřednictvím výše uvedené elektronické adresy podatelny. Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů včetně akceptovaných formátů souborů naleznete zde.

Vzor potvrzení o přijetí datové zprávy elektronickou podatelnou naleznete zde.

Další elektronické adresy

Protikorupční linka: korupce@grvs.justice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec@grvs.justice.cz

Kvalifikovaná podání 

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Vězeňské služby České republiky naleznete zde.

4.8 Datová schránka

Vězeňská služba České republiky: b86abcb

4.8.1 Další datové schránky

Centrální evidence vězněných osob (Vězeňská služba České republiky): ynsarxi

 • Tato datová schránka slouží výhradně k podávání žádostí o poskytnutí údajů z Centrální evidence vězněných osob včetně podávání formulářových podání prostřednictvím systému eLustrace – poskytnutí údajů o vězněných osobách.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Vězeňská služba České republiky): nzz9tgu

 • Tato datová schránka slouží ke komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů Vězeňské služby České republiky.

Ombudsman (Vězeňská služba České republiky): fsibut5

 • Tato datová schránka slouží pro podání zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby adresovaných ombudsmanovi Vězeňské služby.

Provozní systém registru smluv (Vězeňská služba České republiky): xbuqg58

 • Tato datová schránka je provozní (systémovou) datovou schránkou a neslouží ke komunikaci s Vězeňskou službou České republiky; využívá se výhradně pro komunikaci Vězeňské služby České republiky s Portálem Registru smluv.

Datové schránky ostatních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky jsou uvedeny níže.

 • Akademie Vězeňské služby České republiky: dya227n
 • Bělušice – věznice (Vězeňská služba České republiky): sgkd4ux
 • Brno – vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (Vězeňská služba České republiky): 29vd4ut
 • Břeclav – věznice (Vězeňská služba České republiky): bc3d4sb
 • České Budějovice – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): b26d4vm
 • Heřmanice – věznice (Vězeňská služba České republiky): ysud4wq
 • Horní Slavkov – věznice (Vězeňská služba České republiky): kufd4vf
 • Hradec Králové – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): tjfd4ke
 • Jiřice – věznice (Vězeňská služba České republiky): vfsd3n6
 • Karviná – věznice (Vězeňská služba České republiky): j6cd4s5
 • Kuřim – věznice (Vězeňská služba České republiky): 4cqd4ka
 • Kynšperk nad Ohří – věznice (Vězeňská služba České republiky): fwdd4za
 • Liberec – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): vmqd4vc
 • Litoměřice – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): miid4ys
 • Mírov – věznice (Vězeňská služba České republiky): ajyfne4
 • Nové Sedlo – věznice (Vězeňská služba České republiky): 5rbfmqx
 • Odolov – věznice (Vězeňská služba České republiky): 583d3n2
 • Olomouc – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): qpnd4z7
 • Opava – věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (Vězeňská služba České republiky): e2cd3ps
 • Oráčov – věznice (Vězeňská služba České republiky): zgxd4z3
 • Ostrava – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): nwqd46e
 • Ostrov – věznice (Vězeňská služba České republiky): 998d4zx
 • Pardubice – věznice (Vězeňská služba České republiky): wbtd4yn
 • Plzeň – věznice (Vězeňská služba České republiky): etid49u
 • Praha Pankrác – vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence (Vězeňská služba České republiky): xpzd46b
 • Praha Ruzyně – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): 6ezd4v8
 • Příbram – věznice (Vězeňská služba České republiky): pktd49r
 • Rapotice – věznice (Vězeňská služba České republiky): 6qcd5bd
 • Rýnovice – věznice (Vězeňská služba České republiky): i3hd42p
 • Stráž pod Ralskem – věznice (Vězeňská služba České republiky): tusd42j
 • Střední odborné učiliště (Vězeňská služba České republiky): gkgd44m
 • Světlá nad Sázavou – věznice (Vězeňská služba České republiky): yd4d49m
 • Teplice – vazební věznice (Vězeňská služba České republiky): bned48g
 • Valdice – věznice (Vězeňská služba České republiky): ptmd3pn
 • Vinařice – věznice (Vězeňská služba České republiky): rdrd44h
 • Všehrdy – věznice (Vězeňská služba České republiky): z62d44d
 • Znojmo – věznice (Vězeňská služba České republiky): fhmd5c7

5. Případné platby lze poukázat na účet 19-2901881/0710

Při platbě specifikujte účel platby. Účel platby lze specifikovat rovněž variabilním symbolem.

Uvedené číslo bankovního účtu neslouží k poukázání finančních prostředků vězněným osobám.

6. IČ: 00212423

7. DIČ: CZ00212423

Vězeňská služba České republiky není ze své hlavní činnosti plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Koncepce vězeňství do roku 2025

Výroční zprávy Vězeňské služby České republiky

Pravidelné statistické přehledy

8.2 Rozpočet

Informace o rozpočtu Vězeňské služby České republiky a jeho čerpání naleznete zde.

9. Žádosti o informace

Podrobné informace o možnosti získat informace naleznete na stránkách věnovaných této oblasti.

10. Příjem podání a podnětů

Způsob podání žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 • osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
 • případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 • písemně na adrese organizace
 • elektronicky na adrese elektronické podatelny
 • prostřednictvím datové schránky organizace
Opravné prostředky

Podrobné informace k podání opravných prostředků ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější právní předpisy dopadající na činnost Vězeňské služby České republiky
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 • zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
 • zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
 • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
 • zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
 • nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
11.2 Vydané právní předpisy

Vězeňská služba České republiky není zmocněna k vydávání právních předpisů.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovený pro složky resortu justice Ministerstvem spravedlnosti České republiky je ke stažení zde.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Ne

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy povinného subjektu ve smyslu § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Popisy úkonů orgánu veřejné moci 

(dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.)

Potvrzení o době věznění

Svobodný přístup k informacím