Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Povinný subjekt zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. vždy do 1. března za předcházející kalendářní rok.

 • Výroční zpráva za rok 2023
 • Výroční zpráva za rok 2022
 • Výroční zpráva za rok 2021
 • Výroční zpráva za rok 2020
 • Výroční zpráva za rok 2019
 • Výroční zpráva za rok 2018
 • Výroční zpráva za rok 2017
 • Výroční zpráva za rok 2016
 • Výroční zpráva za rok 2015
 • Výroční zpráva za rok 2014
 • Výroční zpráva za rok 2013
 • Výroční zpráva za rok 2012
 • Výroční zpráva za rok 2011
 • Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2009

Vězeňská služba České republiky vyřizovala v roce 2009 více než 200 podaných žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Telefonické a osobní dotazy nejsou evidovány.

Počet podaných žádostí o informace204
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti4
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti2
Počet stížností podaných podle § 16a2*

* Stručný popis vyřízení stížností:

Generální ředitelství

Dne 28. 8. 2009 podala JUDr. P. P., advokátka, žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., k obsahovým náležitostem osobního spisu vězně a k nahlížení do osobního spisu vězně. Žádost nebyla v zákonem stanoveném termínu vyřízena a proto žadatelka podala dne 22. 9. 2009 stížnost na postup povinného subjektu v souladu s ustanovením §16a odst. 1 písm. b) zák. ř. 106/1999 Sb. Stížnost na postup povinného orgánu byla vyřízena dne 1. 10. 2009 poskytnutím požadované informace.

Vazební věznice Praha Pankrác

Dne 21. 9. 2009 podal ods. P. B. žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dne 26. 10. 2009 byla do Vazební věznice Praha Pankrác doručena stížnost žadatele v souladu s ustanovením § 16a odst. 3 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu, že žadateli nebyla poskytnuta informace do 30 dnů od doručení žádosti o poskytnutí informace. Dne 29. 10. 2009 bylo ředitelem Vazební věznice Praha Pankrác vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost byla zamítnuta s ohledem na skutečnost, že se jednalo o informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům. Co se týče zákonů, jsou tyto publikovány ve Sbírce zákonů a veřejně přístupné, tudíž se nemůže jednat o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Ods. P. B. si proti rozhodnutí pod č.j.: VS 24/276/09-02/Všeob/10 ze dne 29.10. 2009 podal odvolání. V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo odvolání spolu se stížností a spisovým materiálem postoupeno nadřízenému orgánu k rozhodnutí.

Informace poskytnuté v roce 2006 podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2006 poskytla Vězeňská služba České republiky veřejnosti celkem 1 250 informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté v roce 2004 podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2004 poskytla Vězeňská služba České republiky veřejnosti celkem 976 informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté v roce 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2001 poskytla Vězeňská služba České republiky veřejnosti celkem 5 672 informací dle zákona č. 106/1999 Sb.