Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte poskytnutí informace v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 106/1999 Sb.)? Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře ve formátu DOCX. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete v listinné podobě, případně uložte jako PDF (PDF/A), opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky na adresu elektronické podatelny. V případě odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky není elektronický podpis žádosti nutný.

Žádost neslouží k poskytování informací o vězněných osobách!

Ke stažení

Žádost o poskytnutí informací z Centrální evidence vězněných osob automatizovaným způsobem (eLustrace)

Žádáte o poskytnutí informací z Centrální evidence vězněných osob (CEVO) automatizovaným způsobem. Pro formulování žádosti využijte připravený formulář v ZFO. Formulář po vyplnění odešlete prostřednictvím tlačítka „Odeslat do datové schránky“, poté se přihlásíte do Vaší datové schránky. Po vyplnění bude formulář odeslán prostřednictvím Vaší datové schránky do dedikované datové schránky VS ČR (ID ynsarxi), vyhodnocen, zpracován a formou datové zprávy odeslán zpět. (Automaticky jsou zpracovávány pouze dotazy z ověřených datových schránek.)

Ke stažení 

 

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Nemocenské po uplynutí podpůrčí doby je vypláceno na základě žádosti pojištěnce dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost lze podat:

  • maximálně do 3 měsíců od uplynutí podpůrčí doby;
  • ne dříve než 1 měsíc před uplynutím podpůrčí doby.

  

Prodloužit podpůrčí dobu lze opakovaně:

  • jednou za tři měsíce a
  • vyplácení nemocenského nesmí překročit 350 kalendářních dnů po uplynutí podpůrčí doby. (Celkem lze nemocenské vyplácet po dobu nejvýše 730 dnů.)

 

Odbor ekonomický akceptuje žádost psanou volnou formou nebo lze využít připravené formuláře ve formátu DOCX nebo PDF.

 Formulář odešlete:

  • v elektronické podobě do datové schránky Vězeňské služby České republiky: b86abcb (není vyžadován elektronický podpis),
  • v listinné podobě na adresu Vězeňské služby České republiky, odbor ekonomický, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 nebo
  • elektronicky s elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny e-podatelna@grvs.justice.cz.
 Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby