Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte poskytnutí informace v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 106/1999 Sb.)? Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře ve formátu DOCX. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete v listinné podobě, případně uložte jako PDF (PDF/A), opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky na adresu elektronické podatelny. V případě odeslání žádosti prostřednictvím datové schránky není elektronický podpis žádosti nutný.

Žádost neslouží k poskytování informací o vězněných osobách!

Ke stažení

Žádost o poskytnutí informací z Centrální evidence vězněných osob automatizovaným způsobem (eLustrace)

Žádáte o poskytnutí informací z Centrální evidence vězněných osob (CEVO) automatizovaným způsobem. Pro formulování žádosti využijte připravený formulář v ZFO. Formulář po vyplnění odešlete prostřednictvím tlačítka „Odeslat do datové schránky“, poté se přihlásíte do Vaší datové schránky. Po vyplnění bude formulář odeslán prostřednictvím Vaší datové schránky do dedikované datové schránky VS ČR (ID ynsarxi), vyhodnocen, zpracován a formou datové zprávy odeslán zpět. (Automaticky jsou zpracovávány pouze dotazy z ověřených datových schránek.)

Ke stažení