Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Yellow Ribbon Run neboli Běh se žlutou stužkou upozorňuje na problém složitého začleňování propuštěných vězňů zpět do společnosti, se kterým se Česká republika dlouhodobě potýká. Asi nejlépe situaci vězňů po propuštění popsal na základě vlastní zkušenosti pan Karel: „Druhý trest začíná, když vyjdete ven a nikdo vám nedá práci.“  

Ročně je z výkonu trestu na svobodu propuštěno více než 10.000 osob – záznam v rejstříku trestů je pro ně stigmatem, který komplikuje jejich návrat zpět do plnohodnotného života. Skutečnost je taková, že 50 % firem vyžaduje trestní bezúhonnost. Šanci najít práci tak má pouhá polovina lidí s trestní minulostí. Pokud navíc vězeň nemá na svobodě fungující zázemí, představuje návrat k trestné činnosti často první volbu, ke které se uchýlí. To s sebou přináší nejen ekonomickou zátěž a sociální problémy, ale bohužel i další oběti trestných činů. 

Vysoká nezaměstnanost osob po výkonu trestu existuje i přes fakt, že charakter trestné činnosti není v rozporu se zaměstnatelností. I propuštěný vězeň se může stát spolehlivým a loajálním zaměstnancem. Při pracovním pohovoru by každý měl být posuzován na základě svých schopností a dovedností, nikoliv na základě své minulosti. Tím, že poskytneme lidem propuštěným z vězení možnost pro důstojný život a dáme jim druhou šanci, přispíváme k bezpečí ve společnosti a chráníme potenciální oběti trestných činů. 

Myšlenka podpořit formou běhu zaměstnanost osob po výkonu trestu v České republice vzešla od Gabriely Slovákové, ředitelky ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Běhu se žlutou stužkou se zúčastnila v roce 2011 v Singapuru, kde idea masového běhu s tématikou zaměstnávání a integrace propuštěných vězňů do společnosti vznikla. Projekt v Singapuru získal tak širokou podporu veřejnosti, že se díky němu podařilo za třináct ročníků vytvořit více než dva tisíce pracovních míst pro bývalé vězně. 

První ročník Yellow Ribbon Run se v České republice uskutečnil v roce 2016. Dne 8. května v rámci Volkswagen Maraton Praha vyběhlo pod hlavičkou žluté stužky prvních 32 běžců, kteří tvořili 8 netradičních štafet složených z vězňů, bývalých odsouzených, příslušníků vězeňské služby, zástupce kanceláře ombudsmana, představitelů velkých firem i dalších organizací a ze zástupců vězeňské služby ze Singapuru. 

Do druhého ročníku Yellow Ribbon Run, konaného v roce 2017, se zapojilo již téměř na 370 běžců a 34 organizací. Běžci pocházeli z řad současných i již propuštěných vězňů a z řad zaměstnanců Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR, Veřejné ochránkyně práv a ministerstev, včetně samotného ministra spravedlnosti. Zúčastnili se rovněž představitelé neziskového sektoru, zástupci podnikatelských subjektů, včetně těch, kteří s věznicemi spolupracují při zaměstnávání vězněných osob, a také – pro někoho možná překvapivě – oběti trestných činů. Yellow Ribbon Run však v rámci svého druhého ročníku již nebyl jen o samotném běhu, ale i o dalších aktivitách, které mají přispět k začlenění lidí s trestní minulostí zpět do společnosti. Byl například součástí akce „Kariérní dny pražské hotely Hilton“, které byly svázány s Pohovory nanečisto. Jedna z vězněných žen, zapojených do Yellow Ribbon Run, odcházela se skutečnou nabídkou zaměstnání. Nabídku práce dostali i další tři lidé s trestní minulostí a ostatní účastníci navázali kontakty s potenciálními zaměstnavateli. K tomu navíc partneři zapojení do Yellow Ribbon Run vytvářeli 290 pracovních míst pro vězně a 93 pracovních míst pro bývalé vězně. 

Do třetího ročníku v roce 2018 se zapojilo téměř o osm desítek běžců více než v roce 2017, konkrétně se jednalo o 446 běžců. Největší počet se tradičně zúčastnil posledního závodu Yellow Ribbon Run – O2 Pražské štafety 4x5km. V tričku se žlutou stužkou běžel na štafetách každý 10. účastník a žlutá stužka se tak stala nejpočetnější skupinou prvního dne štafetového závodu, když se na pětikilometrovou trať vedoucí pražským parkem Stromovka vydalo 340 běžců v 85 štafetových týmech. Do štafet se zapojili i zástupci ze zahraničí – prezident mezinárodní organizace ICPA, která sdružuje odborníky z více než 80 vězeňských služeb světa, delegace ze Singapuru, kolébky Yellow Ribbon Run, a zástupci vězeňské a probační služby z Irska, které má v plánu se českou podobu běhu se žlutou stužkou inspirovat a implementovat jej do svých podmínek. Pod hlavičkou Yellow Ribbon Run běžel ve štafetách i šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek spolu se svojí manželkou. Nejlepší štafeta Yellow Ribbon Run dosáhla cíle  ve skvělém čase 1:14:04 a díky tomu se umístila na celkovém 4. místě z 830 štafetových týmů. Před startem štafet zněla areálem pražského výstaviště písnička – „hymna“ o žluté stužce, kterou složila a nahrála kuřimská vězeňská kapela Wsedě. Její profesionální verze vznikla v bezbariérovém nahrávacím studiu v Jedličkově ústavu ve spolupráci se Šimonem Ornestem z The Tap Tap a raperem Cocomanem. Podporu Yellow Ribbon Run a jeho běžcům vyjádřil kardinál Dominik Duka, který jim v osobním dopise požehnal. Požehnání před štafetovým závodem potom provedli generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan vězeňské služby Pavel Kočnar.

V roce 2019 se konal čtvrtý ročník Yellow Ribbon Run. Běžci se žlutou stužkou se dne 25. června zúčastnili závodu O2 Pražská štafeta 4×5 2019. 

Žlutá stuha – symbol pro návrat do společnosti, symbol naděje – vychází z písně Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Tuto píseň vypráví někdo, kdo „si to odkroutil“ a není si jistý, zda je doma vítán. Píše dopis své lásce s prosbou, aby uvázala žlutou stužku kolem dubu před domem, pokud ho chce zpět ve svém životě. Muž okolo domu projede autobusem, a pokud neuvidí žlutou stužku, pochopí, že není vítán a nevystoupí. Okolo starého dubu nakonec uvidí uvázaných 100 žlutých stužek jako signál, že na něj doma čekají. Pro vězně tedy žlutá stužka představuje naději, že po propuštění budou mít šanci.

Další informace