Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba České republiky zrealizovala dva projekty dotované z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 70 a č. 100, SC 5.1. - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie s podporou z podprogramu Nová Zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci výzev Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektů bylo naplnit významný potenciál energetických úspor a tím se podílet na splnění závazku Vězeňské služby České republiky ke splnění článku 5 Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (tzv. EED), jejímž smyslem jsou úspory energie, celkové zvyšování energetické účinnosti technologií a snižování energetické náročnosti veřejných budov.

Státní fond ŽPFinanční podpora EU