Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Předmětem projektu v areálu Věznice Praha Pankrác byla modernizace energetického hospodářství spočívající v náhradě parního technologického systému provozu prádelny a parní kotelny za teplovodní. Rekonstrukce předávacích stanic a systému vytápění, zateplení vybraných budov včetně výměny oken, modernizace vnitřního osvětlení a systému měření a regulace. Realizací kombinace opatření došlo ke snížení roční spotřeby energie zhruba o 9 330 GJ, i ke snížení produkce emisí skleníkových plynů.

Celkové náklady projektu dosahovaly téměř 181 mil. korun. Výše dotace z Fondu soudržnosti EU činila 33, 23 mil. korun, rovněž dotace z programu Nová zelená úsporám dosahovala výše 33, 23 mil korun.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/eu-esif-logo.png
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/sfzp-logo.jpg