Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Předmětem projektu v areálu Věznice Valdice byla modernizace energetického hospodářství spočívající v rekonstrukci parního technologického systému provozu kuchyně, prádelny a parní kotelny, dále rekonstrukce teplovodního systému vytápění a zavedení systému zpětného získávání tepla v technologickém schématu prádelny a v teplovodní kotelně. Realizací kombinace opatření došlo ke snížení roční spotřeby energie zhruba o 15 700 GJ, i ke snížení produkce emisí skleníkových plynů.

Celkové náklady projektu přesáhly 142 mil. korun. Výše dotace z Fondu soudržnosti EU činila 24, 86 mil. korun a dotace z programu Nová zelená úsporám činila 27, 97 mil korun.

logoSFŽP ČR