Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vstupní vzdělávání pro poskytovatele služeb nestátních neziskových organizací a dobrovolné duchovní

Cílem vstupního vzdělávání pro pracovníky nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) a pro dobrovolné duchovní, kteří vstupují do věznic a realizují zde služby a činnosti dané NNO či církve, je komplexně představit Vězeňskou službu ČR jako službu s jejími úkoly, organizací a řízením, rozsahem působnosti a stanovené odpovědnosti. Důraz je kladen na porozumění účelu výkonu trestu, na jehož naplňování se pracovníci NNO a dobrovolní duchovní podílejí.

K 1. 4. 2024 systémem vstupního vzdělávání dosud prošlo a osvědčení získalo 426 pracovníků NNO a dobrovolných duchovních.

Z hlediska organizace a rozsahu vzdělávání jsou pracovníci NNO a dobrovolní duchovní rozděleni do tří hlavních skupin:

Skupina č. 1: bez povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání

a) bývalí pracovníci VS ČR zařazení do oddělení výkonu trestu či vazby, kteří nyní působí v NNO nebo jako dobrovolní duchovní, a to max. 3 roky po ukončení jejich pracovního/služebního poměru u VS ČR - bez povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání, ale s povinností prokazovat se osvědčením.

b) pracovníci NNO / dobrovolní duchovní poskytující činnosti skupinového charakteru, bez přímé individuální práce s odsouzenými (např. besedy, bohoslužby, dále lektoři rekvalifikačních či odborných kurzů) - bez povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání a prokazovat se osvědčením.

- pracovníci NNO / dobrovolní duchovní, kteří splňují výše uvedenou podmínku, mají ale stanovenu povinnost předložit k žádosti o povolení vstupu do věznice čestné prohlášení. Formulář čestného prohlášení je volně dostupný ke stažení na webových stránkách AVS.

 

Skupina č. 2: povinnost absolvovat závěrečný test

a) pracovníci NNO, kteří do věznic aktuálně již docházejí po dobu alespoň 1 roku;

b) pracovníci NNO, kteří do věznic již dříve docházeli, a to minimálně v průběhu 1 roku, ne však více než 3 roky od jejich poslední návštěvy;

c) dobrovolní duchovní, kteří nesplňují podmínky stanovené pro skupinu č. 1.

- samotnému testu předchází souhrnné probrání vybraných pojmů a prvku z penitenciární praxe, po úspěšném složení testu následuje předání osvědčení o absolvování.

  

Skupina č. 3: povinnost absolvovat vstupní vzdělávání včetně závěrečného testu (pracovníci NNO, kteří nesplňují podmínky stanovené pro skupiny č. 1 a 2)

- školení má formu samostudia, na které navazuje zkrácená forma prezenčního studia v prostorách Akademie Vězeňské služby ČR v rozsahu 2 dnů. Na závěr kurzu účastníci vyplní didaktický test a v případě jeho úspěšného zvládnutí obdrží osvědčení.

 Systém evidence čekatelů a vystavení dočasného osvědčení

Systém evidence čekatelů je určen pro zástupce NNO a dobrovolné duchovní skupin č. 2 a 3 jako opatření do doby, než budou moci řádně absolvovat nejbližší školení/testování a získají Osvědčení. Zájemce o vstupní školení se zapíše na čekací listinu Akademie Vězeňské služby ČR, která mu vystaví Dočasné osvědčení s omezenou časovou platností. Toto Dočasné osvědčení mu bude zasláno elektronicky. Po úspěšném absolvování vstupního školení bude Dočasné osvědčení zrušeno a bude vystaveno „standardní“ osvědčení.

 

Vstupní vzdělávání pro pracovníky NNO a dobrovolné duchovní zajišťuje Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. Podrobnější informace k přihlašování, studijním materiálům, termínům a realizaci jednotlivých kurzů naleznete na odkazu Vstupní vzdělávání pro poskytovatele služeb nestátních neziskových organizací (NNO) a pro poskytovatele duchovních služeb | Vězeňská služba České republiky (vscr.cz)