Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vstupní vzdělávání pro poskytovatele služeb nestátních neziskových organizací

 

Cílem vstupního vzdělávání pro pracovníky nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), kteří vstupují do věznic a realizují zde služby dané NNO, je komplexně představit Vězeňskou službu ČR jako službu s jejími úkoly, organizací a řízením, rozsahem působnosti a stanovené odpovědnosti. Důraz je kladen na porozumění účelu výkonu trestu, na jehož naplňování se pracovníci NNO podílejí.

Z hlediska organizace a rozsahu vzdělávání jsou všichni pracovníci NNO rozdělováni do tří skupin:

Skupina č. 1: bez povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání

  • Bývalí pracovníci VS ČR zařazení do OVT, OVVaT, OVV, kteří nyní působí v NNO nebo jako dobrovolní duchovní, a to max. 3 roky po ukončení jejich pracovního/služebního poměru u VS ČR
  • Pracovníci NNO poskytující jednorázové služby (např. informativní besedy) v rozsahu do 5 návštěv celkově ve všech věznicích v kalendářním roce

 

Skupina č. 2: povinnost absolvovat závěrečný test (1 den, cca 4 hodiny), samotnému testu předchází souhrnné probrání vybraných pojmů

  • Pracovníci NNO, kteří do věznic aktuálně již docházejí po dobu alespoň 1 roku
  • Pracovníci NNO, kteří do věznic již dříve docházeli, a to minimálně v průběhu 1 roku, ne však více než 3 roky od jejich poslední návštěvy
  • Dobrovolní duchovní, kteří nesplňují podmínky stanovené pro skupinu č. 1

 

Skupina č. 3: povinnost absolvovat vstupní vzdělávání včetně závěrečného testu (5 dní, 32 hodin)

  • Pracovníci NNO, kteří nesplňují podmínky stanovené pro skupiny č. 1 a 2

 

Vstupní vzdělávání pro pracovníky NNO poskytuje Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem. Podrobnější informace k přihlašování, termínům a realizaci jednotlivých kurzů naleznete na odkazu Vzdělávání | Vězeňská služba České republiky (vscr.cz).

 

Generálním ředitelem Vězeňské služby ČR bylo zároveň stanoveno přechodné období, po které nebudou zástupci NNO a dobrovolní duchovní povinni se prokazovat při vstupu do věznic osvědčením o absolvování vstupního vzdělávání, a to do 31. 3. 2024.