Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Informace o projektu vstupního vzdělávání pro poskytovatele služeb nestátních neziskových organizací

Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem poskytuje vstupní vzdělávání pro pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří chtějí nově vstupovat do věznic a realizovat zde služby dané NNO. Cílem vzdělávání je komplexně představit Vězeňskou službu ČR jako službu s jejími úkoly, organizací a řízením, rozsahem působnosti a stanovené odpovědnosti, důraz je kladen na porozumění účelu výkonu trestu, na jehož naplňování se pracovníci NNO podílejí.

Z hlediska organizace a rozsahu vzdělávání jsou všichni pracovníci NNO rozdělováni do 3 skupin:

 

Skupina č. 1: bez povinnosti absolvovat vstupní vzdělávání

-          Bývalí pracovníci VS ČR zařazení do OVT, OVVaT, OVV, kteří nyní působí v NNO, a to max. 3 roky po ukončení jejich pracovního/služebního poměru u VS ČR

-          Pracovníci NNO poskytující jednorázové služby (např. informativní besedy) v rozsahu do 5 návštěv celkově ve všech věznicích v kalendářním roce

 

Skupina č. 2: povinnost absolvovat pouze závěrečný test (1 den, cca 4 hodiny)

-          Pracovníci NNO, kteří do věznic aktuálně již docházejí po dobu alespoň 1 roku

-          Pracovníci NNO, kteří do věznic již dříve docházeli, a to minimálně v průběhu 1 roku, ne však více než 3 roky od jejich poslední návštěvy

-          Dobrovolní duchovní, kteří do věznic již docházejí – v rozsahu viz výše

Pro nejbližší období jsou stanoveny následující termíny pro absolvování testu:

Termín č. 1: středa 11. října 2023 od 9:00 do 12:00, Zotavovna VS ČR, Na Květnici 1105/10, Praha

Termín č. 2: středa 7. listopadu 2023 od 9:00 do 12:00, Zotavovna VS ČR, Na Květnici 1105/10, Praha

Termín č. 3: středa 24. ledna 2024 od 9:00 do 12:00, Zotavovna VS ČR, Na Květnici 1105/10, Praha

 

Skupina č. 3: povinnost absolvovat vstupní vzdělávání včetně závěrečného testu (5 dní, 32 hodin)

-          Pracovníci NNO, kteří nesplňují podmínky stanovené pro skupiny 1 a 2

K přihlašování pracovníků do projektu vstupního vzdělávání slouží přihlašovací formulář, v němž příslušná NNO vyplní požadované osobní údaje o svém zaměstnanci včetně skupiny, do níž má být zařazen, a takto vyplněný formulář zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu Akademie VS ČR.

Při shromáždění dostatečného počtu účastníků v jednotlivých skupinách bude oficiálně stanoven termín školení, o tomto termínu budou všechny zúčastněné NNO s předstihem informovány prostřednictvím e-mailu. Akademie VS ČR bude stanovovat termíny na základě aktuálních požadavků NNO. Pro nejbližší období jsou stanoveny následující termíny:

Termín č. 1: od středy 22. listopadu 2023 od 10:00 do neděle 26. listopadu 2023 do 12:00 Akademie VS ČR Stráž pod Ralskem, Máchova 200

Termín č. 2: od středy 13. prosince 2023 od 10:00 do neděle 17. prosince 2023 do 12:00 Akademie VS ČR Stráž pod Ralskem, Máchova 200

 

Po skončení kurzu a úspěšném složení závěrečného testu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu, jímž prokazují svoji způsobilost ke vstupu do vězeňských zařízení za účelem poskytování služeb NNO.

Další informace k projektu včetně přihlašovacího formuláře a studijních materiálů jsou zaměstnancům zúčastněných NNO k dispozici na https://budnik.justice.cz/s/qgiWtD5b6WBsyBi

Heslo: nno

Tabulku s vyplněnými osobními údaji účastníků zašlete na e-mailovou adresu: sekretariat@avs.justice.cz.

 

Organizace školení pro skupinu č. 2 – test

Předpokládaná doba školení: 1 den (opakování 2 hod., doba na absolvování testu včetně opravy a vyhodnocení 1 hod.)

Samotnému testu předchází souhrnné opakování vybraných pojmů (účast dobrovolná).

Test se skládá z 20 otázek, podmínkou pro úspěšné absolvování testu je 12 správných odpovědí.

Místo konání: bude s předstihem upřesněno a účastníci školení budou o místě konání informováni

 

Organizace vstupního vzdělávání pro poskytovatele služeb NNO – skupina č. 3

Délka kurzu: 5 dnů (32 vyučovacích hodin)

Místo konání: Akademie VS ČR Stráž pod Ralskem, Máchova 200

Termíny jednotlivých kurzů budou vyhlašovány na webových stránkách Akademie VS ČR.

Organizace vstupního vzdělávání:

1.       den       4 vyučovací hodiny, zahájení v 10:00 hod.

2.       den       8 vyučovacích hodin od 8:00 hod. do 16:00 hod.

3.       den       8 vyučovacích hodin od 8:00 hod. do 16:00 hod.

4.       den       8 vyučovacích hodin od 8:00 hod. do 16:00 hod.

5.       den       4 vyučovací hodiny od 8:00 hod. do 12:00 hod., závěrečný test, vyhodnocení, předání       

                        osvědčení

 

Ubytování účastníků:

Ubytovna Akademie VS ČR, ul. Jižní 321, Stráž pod Ralskem

V případě využití možnosti ubytování v ubytovně Akademie VS ČR hradí účastník náklady na ubytování v následující výši:

1 účastník 60 – 84,- Kč za 1 noc (tj. 240 – 336,- Kč za 4 noci) dle typu pokoje

Formulář - žádost o ubytování je k dispozici na  https://budnik.justice.cz/s/qgiWtD5b6WBsyBi

Vyplněný formulář zasílejte opět na e-mailovou adresu: sekretariat@avs.justice.cz.

 

Stravování účastníků:

Stravování účastníků zajišťuje a hradí zaměstnavatel (NNO)

Možnost zajištění stravy: Pampeliška o. p. s., Máchova ul. 265, Stráž pod Ral.,

tel.: 484 842 270             

www.pampeliska-ss.cz

e-mail: kuchyn@pampeliska-ss.cz

V budově Akademie VS ČR je pro účastníky kurzů k dispozici kantýna

 

 Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@avs.justice.cz, nebo telefonujte na číslo: 487 878 551, 487 878 550.