Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Akademie Vězeňské služby  ve Stráži pod Ralskem má jako samostatná organizační jednotka Vězeňské služby ČR status centrálního rezortního vzdělávacího zařízení s celorepublikovou působností, které poskytuje příslušníkům a zaměstnancům všech ostatních organizačních jednotek z celé České republiky základní kvalifikaci nezbytnou pro vykonávání jejich pracovních a služebních povinností. Zajišťuje profesní teoretickou a praktickou přípravu příslušníků a občanských pracovníků Vězeňské služby ČR tak, aby byli náležitě vycvičeni a vyškoleni pro výkon služby a zvyšovala se jejich odborná úroveň pro výkon funkce. Podílí se také na rozvoji vědecké a výzkumné činnosti v oblasti penologie a penitenciaristiky.

Vzdělávání realizuje především v základní odborné přípravě (ZOP), která je určena všem novým zaměstnancům přijatých do služebního nebo pracovního poměru k Vězeňské službě ČR. Člení se podle jejich zařazení do výkonu služby nebo práce v jednotlivých organizačních jednotkách a je organizována se zřetelem na splnění základních požadavků a kvalifikačních předpokladů pro výkon zastávané funkce.

Mimo základní odbornou přípravu vytváří a zajišťuje tzv. rozšiřující a specializační kurzy, jež umožňují zaměstnancům Vězeňské služby ČR dále se vzdělávat v programu celoživotního vzdělávání, a to v souvislosti s jejich specializací i možným kariérním růstem.