Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 21. prosince (VS ČR) – Koncertním provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby zahájila vězeňská služba oslavy 30. výročí vzniku Vězeňské služby ČR, které si připomene již v příštím roce. V jedinečných prostorách Kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově ji provedl Smyčcový orchestr a sbor Základní umělecké školy Biskupská se zpěváky z Velmi smíšeného pěveckého sboru, společně se sólisty Národního divadla.

Generální ředitel vězeňské služby Michailidis ve své úvodní zdravici poděkoval všem zaměstnancům a příslušníkům za odvedenou práci, připomněl významné milníky českého vězeňství i blížící se výročí.

Mons. Zdenek Wasserbauer, římskokatolický biskup a pomocný biskup pražský, ve své duchovní promluvě vyzdvihl význam Vánoc a apeloval na význam rodiny. 

Slavná Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby se stala symbolem českých Vánoc a zaznívá nejen u nás, ale i v zahraničí. Jakub Jan Ryba ji napsal ve svých necelých 31 letech, dodnes je to naše jediná ryze česká mše. Sám Ryba se ale o této skladbě nikde podrobněji nezmiňuje. V soupisu skladeb z let 1782-98 pouze uvádí: „sedm pastorálních mší, z toho jedna česká“. Také Rybův autograf díla dosud nebyl nalezen, známe pouze titulní list skladby s uvedením obsazení: 4 sóla, sbor, varhany, flétna, 2 klarinety, 2 lesní rohy, klarina-trubka, 2 housle, viola, violon-kontrabas, tympány. Také název, který se všeobecně vžil – Česká mše vánoční – pouze nahrazuje původní latinský titul Missa solemnis Festis Nativitatis D. J. Ch. accomodata in linguam bohemicam musikamque redacta.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X