Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

12.5.2022

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky pořádá mezinárodní konferenci na téma Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi". Konference bude obsahově zaměřena na stále aktuální téma

problematiku resocializace v penitenciární praxi. Cílem konference je upozornit na aktuální problémy jak v oblasti resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody, tak v profesní přípravě vězeňského personálu v české i evropské penitenciární praxi. Záštitu nad konferencí převzali: doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor UJAK Praha a genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA, generální ředitel Vězeňské služby ČR

Sdílet událost

Nadcházející události

14.12.2022

Den českého vězeňství

V tento den si vězeňská služba připomíná tzv. Den českého vězeňství. Právě dne 14. prosince 1918 totiž první československý m...

Sdílet událost