Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

12.5.2022

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky pořádá mezinárodní konferenci na téma Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi". Konference bude obsahově zaměřena na stále aktuální téma

problematiku resocializace v penitenciární praxi. Cílem konference je upozornit na aktuální problémy jak v oblasti resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody, tak v profesní přípravě vězeňského personálu v české i evropské penitenciární praxi. Záštitu nad konferencí převzali: doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor UJAK Praha a genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA, generální ředitel Vězeňské služby ČR

Sdílet událost

Nadcházející události

3.5.2024

od 10:00

Pieta Pražského povstání

U příležitosti výročí Pražského povstání se v prostorách někdejšího nacistického popraviště tzv. Sekyrárny ve VVaÚpVZD Praha Pankr...

Sdílet událost

11.6.2024

od 15:00

9. ročník Yellow Ribbon Run

9. ročník Yellow Ribbon Run bude věnován mužům s trestní minulostí. Cílem závodu je upozornit na problémy se začleňováním lidí s t...

Sdílet událost