Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

12.5.2022

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra speciální pedagogiky pořádá mezinárodní konferenci na téma Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi". Konference bude obsahově zaměřena na stále aktuální téma

problematiku resocializace v penitenciární praxi. Cílem konference je upozornit na aktuální problémy jak v oblasti resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody, tak v profesní přípravě vězeňského personálu v české i evropské penitenciární praxi. Záštitu nad konferencí převzali: doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor UJAK Praha a genmjr. Mgr. Simon Michailidis, MBA, generální ředitel Vězeňské služby ČR

Sdílet událost

Nadcházející události

2.10.2023

od 09:00

Hromadné darování krve

Zahájení 4. ročníku Hromadného darování krve zaměstnanců Vězeňské služby ČR se uskuteční 2. října 2023 v Ústřední vojenské nemocni...

Sdílet událost