Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání vězňů pomáhá při jejich návratu do společnosti. Získáváním pracovních návyků a jejich vyšší vzdělaností se budou moci lépe uplatnit na trhu práce.  Práce a její výsledky přináší benefity nejen vězněné osobě, která je v prvních měsících po propuštění nejvíce ohrožena recidivou, ale také celé společnosti, jelikož je předpoklad, že odsouzení nebudou z důvodu seberealizace v takové míře nuceni páchat další trestnou činnost.

Zaměstnávání vězňů:

 • pomáhá při návratu do společnosti
 • napomáhá ke snížení recidivy
 • pracující vězni mohou platit náklady výkonu trestu ze svého výdělku
 • pracující vězni mohou hradit škody způsobené trestnou činností
 • práce vytváří a udržuje pozitivní návyky
 • získáním pracovních návyků a vyšší vzdělaností se odsouzení budou moci lépe uplatnit na trhu práce po propuštění z výkonu trestu

Cíle vězeňské služby v oblasti zaměstnávání:

 • zvyšovat vzdělávání a pracovní kvalifikaci odsouzených v souladu s potřebami trhu práce
 • systematicky vytvářet u odsouzených pracovní návyky
 • zavádět dvojsměnné či vícesměnné provozy
 • investovat do renovace stávajících dílen a hal
 • zpracovat investiční záměry na stavbu nových výrobních hal