Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

https://www.volonte.cz/

 

Specializací Volonté Czech je zejména odborné poskytování bezplatného dluhového a právního poradenství. Tým poradců je pravidelně proškolován zkušenými lektory tak, aby klientům poskytovali kvalitní servis a cílenou pomoc při řešení jejich složité finanční a dluhové situace.  Ministerstvo spravedlnosti ČR udělilo Volonté Czech akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, což pro klienty organizace znamená podání návrhu k insolvenci zcela zdarma.

Projekty Volonté Czech

Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství
Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

VOLONTÉ CZECH o.p.s. chce tímto projektem pilotně vyzkoušet aplikaci zahraniční zkušenosti a na bázi Good Lives Modelu připravit, ověřit a následně s aktéry standardizovat nový dlouhodobý terapeutický program. A to na základě několikaleté práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy byla identifikována potřeba řešení vysoké recidivy především u pachatelů násilné trestné činnosti. Více informací

Datum zahájení: 01. 08. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 07. 2022

VOL Vzdělání

Logo OPZ barevné.png
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. reaguje na aktuální požadavky na trhu práce v Karlovarském
a Ústeckém kraji v okolí věznic Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov a Všehrdy. Projekt řeší konkrétní program zaměstnanosti pro nízkokvalifikované osoby bez praxe ve výkonu trestu odnětí svobody v těchto věznicích. Součástí projektu jsou mj. rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí pro trh práce a poradenství, vedoucí k uplatnění na trhu práce.

Datum zahájení: 01. 04. 2020, Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2022

VOL Život bez recidivy

Logo OPZ barevné.png
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012375

VOLONTÉ CZECH o.p.s. po zkušenostech s odsouzenými ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění rozpracovává výstupy z minulých projektů a společně se stakeholdery navrhuje program zaměstnanosti včetně zaměstnání jak ve VTOS, tak po propuštění. Doplňuje pilotní projekt Otevřená věznice Ministerstva spravedlnosti o rekvalifikace, pracovní a dluhové poradenství a zaměstnanost včetně postpenitenciární péče po propuštění. Více informací

Datum zahájení: 01. 01. 2020, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Mámu potřebuji

Logo OPZ barevné.png
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449

VOLONTÉ Czech o.p.s. chce využít svých dosavadních zkušeností v oblasti práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID) a pilotovat novou službu, řešící posílení rodičovských kompetencí matek ve výkonu trestu odnětí ve věznici Světlá nad Sázavou - prostřednictvím pravidelného kontaktu s dítětem a uvědomováním si vlastní odpovědnosti, což vede k posilování rolí ve vztazích v rámci rodiny. Více informací

Datum zahájení: 01. 11. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2022

Invisible Walls Kuřim

Logo OPZ barevné.png
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429

VOLONTÉ Czech o.p.s. v tomto projektu reaguje na hrozbu možného rozpadu či odcizení rodin, které mají otce ve výkonu trestu odnětí svobody. V projektu využije příjemce dotace jak svých dosavadních zkušeností z práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID), tak i "know how" projektu Invisible Walls Wales. V rámci projektu bude pilotována nová služba řešící trvalé zapojení otců ve výkonu trestu odnětí svobody  ve věznici Kuřim do rodinných problémů s využitím mentorů. V rámci návrhu této zcela nové služby dojde k propojení a synergii rodinných a rodičovských vztahů bez omezující zdi věznice. Více informací

Datum zahájení: 01. 10. 2019, Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2022

Další projekty najdete zde.