Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
  • Pokud není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, je zpravidla umožněno použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.
  • Ze závažného důvodu lze povolit použití telefonu i ke kontaktu s jinou osobu, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí obviněný.
  • O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo obviněný žádá vrchního dozorce.
  • Oprávnění vězeňské služby seznamovat se s obsahem telefonátů je realizováno zpravidla kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým odposlechem zaměstnancem vězeňské služby pověřeným ředitelem věznice.
  • Pokud obsah telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, vězeňská služba předá záznam telefonátu orgánu činnému v trestním řízení, v případě přímého odposlechu hovor přeruší a událost oznámí. Stejně vězeňská služba postupuje v případě, zjistí-li, že komunikace probíhá s jinou než povolenou osobou, nebo v případě, kdy hovor vede k narušení důvodu vazby.