Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V současné době Vězeňská služba podává finální žádost o grant z Norských fondů pro předem definovaný projekt Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů. K žádosti se již kladně vyjádřili odborní hodnotitelé.

Cílem projektu je zlepšení služeb pro vězněné osoby prostřednictvím zavedení chybějících intervenčních programů, které jsou důležitou podmínkou pro opětovné začlenění odsouzených do společnosti po propuštění.

Toho bude dosaženo pomocí hlavních klíčových aktivit projektu:

1.) Motivační program pro odsouzené, kteří prokazují malou motivaci účastnit se odborných intervencí. Motivační program bude sloužit jako společná platforma pro přípravu odsouzených na vstup do dalších specializovaných programů.

2.) Odborná péče pro uživatele drog pro vězněné uživatele drog. Cílem je stabilizace uživatelů drog v období po vstupu do vězení, zlepšení jejich zdravotního stavu, příprava na zahájení následné péče v komunitě, ochrana veřejného zdraví a snížení rizika relapsu.

3.) Program pro otce, u nichž je potřeba nadále podporovat soudržnost rodinných vazeb. Cílem je práce s vězněným otcem a jeho rodinou, zaměřená na podporu rodičovských práv a povinností, udržení pozitivního vztahu a role rodiče v době jeho věznění.

V rámci realizace projektu proběhne pilotní ověření programů v některých věznicích.

Projekt bude probíhat ve spolupráci se zkušenými norskými partnery:

–          KRUS – národní vzdělávací instituce pro vězeňský personál v Norsku, která je zároveň metodikem programu pro otce, a motivátor,

–          Věznice Bastøy  – věznice má zkušenosti s léčbou drogově závislých odsouzených a využívá pro tuto cílovou skupinu vyzkoušené programy,

–          Věznice Ila – dlouhodobě ověřuje program Motivátor,

–          Region Jih ředitelství Norské nápravné služby – má s výše uvedenými programy bohaté zkušenosti.

 

 

Po třech letech pečlivých příprav, jednání a diskusí s norskými partnery, Evropskou komisí i zprostředkovatelem programu, kterým je Ministerstvo financí ČR, byla dne 14. 2. 2020 schválena žádost o grant na projekt s názvem „Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů“, který je financován z Norských fondů 2014 – 2021. Realizace projektu s rozpočtem více než 40 mil. Kč tak mohla být od 1. 3. 2020 zahájena.

Čtyřletý projekt je zaměřen na rozšíření služeb pro vězněné osoby o ty programy zacházení, které u nás dosud chybí a které jsou běžně využívány v norském vězeňství. Jedná se o Motivační program a Program pro otce. Zároveň budou na základě norských zkušeností vyvinuty tři nové zdravotní programy pro uživatele drog.

Do projektu je zapojeno na jedenáct věznic, ve kterých budou programy pilotně ověřovány.

Manuály norských programů Motivator (Motivační program) a Pappaprogram (Program pro vězněné otce) jsou nyní překládány do českého jazyka. Již na podzim jsou plánovány první dvě studijní cesty do norských věznic, kde jsou tyto programy součástí každodenní praxe. Brzy započnou také práce na zdravotních programech pro vězněné uživatele drog a analýzy možností úprav místností ve věznicích. Zároveň probíhá příprava úvodní konference a semináře, které se uskuteční v Praze za účasti norských odborníků.

Věříme, že všechny aktivity napomohou ke zlepšení péče o vězněné stejně jako k následnému snížení recidivy.