Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Rubikon Centrum 

je nestátní nezisková organizace, která od roku 1994 pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v získání a udržení práce a bydlení, v řešení dluhů, v přijetí odpovědnosti za sebe a své činy i vůči rodině a okolí. Rubikon Centrum se snaží se odstraňovat překážky, které jim v tom brání. Některé si klienti centra nesou v sobě, jiné jim staví do cesty systém a další představují předsudky společnosti. 

"Víme, že společně dokážeme víc, než sami. Proto spolupracujeme s dalšími aktéry v zahraničí i v ČR – neziskovými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a zaměstnavateli. Společně usilujeme o změny systému. Společně vytváříme otevřenou a respektující společnost," uvádí Rubikon Centrum ve své preambuli na svých internetových stránkách. "32 % našich kolegů a kolegyň má za sebou žitou zkušenost z výkonu trestu. Zapojujeme je do všech aktivit, protože jejich zkušenost je nezastupitelná," uvádí se dále. 

https://www.rubikoncentrum.cz

Spolupráce s Vězeňskou službou České republiky 

Nástup do vězení, zejm. je-li to poprvé, vzbuzuje velké obavy, stres a úzkost. Ženy, (samozřejmě to ale platí i u mužů), neví, co je čeká, a jak se na danou životní etapu připravit. V rámci projektu Naplnění Bangkok Rules ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a trestaných žen bylo pro ženy nastupující do VTOS natočeno instruktážní video. Jeho cílem je pomoci se ženě zorientovat v prvních chvílích a dnech po nástupu, uklidnit ji a ukázat jí, co ji čeká, že a jak se to dá zvládnout, a jak může svůj čas strávený ve vězení využít. Video je ke shlédnutí zde