Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Podmínky pro užívání radiopřijímačů

  • Ve věznicích platí zákaz užívání radiopřijímače, který umožňuje nahrávání nebo ukládání záznamu, nebo jehož součástí je paměťové médium pro záznam, nebo přehrávání dat nebo hlasové komunikace včetně podmínek uvedených v ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu – t. j.
  • Vlastní přenosný radiopřijímač napájený z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor a je jeho součástí, se odsouzenému umožní používat po provedení kontroly technických parametrů ke zjištění, zda nebylo instalováno nežádoucí zařízení.
  • Provedení kontroly zajistí na náklady odsouzeného správa věznice. V případě porušení pečeti dokumentující neporušenost radiopřijímače nesmí odsouzený radiopřijímač užívat, dokud na své náklady neumožní věznici zajistit kontrolu.