Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Možnosti podávání žádostí

Písemné podání

Žádosti o poskytnutí informace je nutné zasílat na stanoveném formuláři vydávaném Vězeňskou službou České republiky (Tiskárna VS ČR Praha Pankrác) nebo na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Vězeňské služby ČR. Tento formulář je přizpůsoben k zasílání pomocí okénkových obálek a jeho použití zrychluje vyřízení žádosti. Do rámečku určeného pro adresu vždy žadatel vyplní adresu, na kterou má být žádost po vyřízení zaslána, přičemž musí adresa splňovat podmínky poštovních pravidel.

Elektronické podání

Formulář (elektronický) je možné zasílat také na e-podatelnu Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky v případě, že je pravost odesílatele ověřena certifikovaným elektronickým podpisem oprávněného žadatele (v případě neplatného certifikátu nebude na žádost reflektováno).

Faxem

Možnost zasílání žádostí faxem je určena zejména žadatelům uvedeným v písm. a) a to s ohledem na hrozící prodlení. Při příjmu většího počtu než 5 žádostí jsou odpovědi odesílány standardním způsobem – prostřednictvím poštovních služeb. Faxová podání se podávají na zvláštním formuláři, zveřejněném v odkazu uvedeném níže.

Ústní podání

Informace o podrobnostech trvání výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody (v případě soudních rehabilitací nebo pro potřeby vězněných osob) podává referát Centrální evidence vězněných osob po telefonické dohodě také přímo v budově Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky (tel.: 244 024 820, 244 024 925).
 

Žádosti o poskytnutí informací vyřizuje
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Centrální evidence vězněných osob
Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 
140 67 Praha 4