Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Písemné podání

Žádosti o poskytnutí informace se zasílají na adresu: Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, Centrální evidence vězněných osob, Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha 4.

Elektronické podání (e-mail)

Žádosti o poskytnutí informace se zasílají na adresu elektronické podatelny Vězeňské služby České republiky. V případě, že nebude možné pravost odesílatele ověřit na základě zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, bude vyzván k autorizaci podání.

Ústně

Informace o podrobnostech trvání výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody (v případě soudních rehabilitací nebo pro potřeby vězněných osob) podává oddělení Centrální evidence vězněných osob po telefonické dohodě také přímo v budově Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky (tel.: 244 024 820).

Fax

Možnost zasílání žádostí faxem je určena zejména žadatelům uvedeným v písm. a) a to s ohledem na hrozící prodlení. Při příjmu většího počtu než 5 žádostí jsou odpovědi odesílány standardním způsobem – prostřednictvím poštovních služeb.

Elektronické podání (Informační systém datových schránek)

Žádosti o poskytnutí informace se zasílají do datové schránky Centrální evidence vězněných osob, ID: ynsarxi.

 

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Centrální evidence vězněných osob
Soudní 1672/1a
P.O.Box 3
140 67 Praha 4