Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let ve Věznici Kuřim

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-7-007-01-2014
Rozpočet: 13 959 205 CZK (financování: 20% státní rozpočet, 80% Norské fondy)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let ve Věznici Kuřim“. Projekt je zaměřen na výstavbu lehké jednopodlažní třítraktové nástavby stávající přízemní budovy, v níž je navrženo ubytování a další výchovné aktivity pro mladé dospělé vězně s ostrahou, tak aby vše probíhalo v souladu s evropskými a mezinárodně právními normami v oblasti lidských práv. V prostoru nástavby bude umístěno 8 ložnic, každá pro čtyři vězně, společné sociální zařízení a koupelna, úklidový prostor, terapeutická místnost, místnost pro samoobslužné aktivity (praní, vaření), kulturní místnost a kuřácký kout. Společně s prostory pro odsouzené a jejich klíčové aktivity budou součástí nového oddělení také kanceláře vychovatelů a odborných zaměstnanců. Nástavba bude sloužit k realizaci výchovně – vzdělávacího programu pro cílovou skupinu mladých odsouzených vězňů ve věku 18 – 26 let ve věznici s ostrahou a tím přispěje k úspěšnějšímu návratu mladých odsouzených do společnosti a i ke snížení jejich recidivy.


Register number of the project: NF-CZ15-PDP-7-007-01-2014
Budget: 13 959 205 CZK (financing: 20 % state budget, 80% Norwegian funds)
Project Implementer: Prison Service CR
Realization of the project: 1st September 2014 – 30th April 2016
23rd September 2014 Ministry of Finance – Program Intermediary CZ15 – ,,Capacity building and cooperation in justice/Correctional services including alternative sanctions‘‘ approved a grant for the beforehand defined project of PS CR ,,Enhancement of effectiveness in treatment of young adult offenders in the age of 18 – 26 in the prison Kuřim‘‘. The project is specialized on building of lightweight one-floor additional storey joined to the original ground building where accommodation and other educational activities for your adult offenders in high security regime are planned, meeting European and international regulations in the area of human rights. In the area of the additional storey there will be 8 bedrooms, where the capacity of one bedroom is for four prisoners, then common sanitary facility and bathroom, cleaning room, therapeutic room, room for self-service activities (laundering, cooking), cultural room and place for smoking. Together with places for convicts and their key activities in the new unit there will be also offices for educators and professional workers. Additional storey will be used for educational programs aimed to the group of young offenders in the age of 18 – 26 years in high security regime and it should help to successful reintegration of prisoners in the community, reoffending decrease and fewer returns to prisons.