Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-6-006-01-2014
Rozpočet: 13 959 008 CZK (80 % financováno z Norských fondů, 20 % ze státního rozpočtu)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram‘‘. Projekt zahrnuje vytvoření prostorových i reedukačních podmínek (prostory a materiálové vybavení) s cílem zvýšení kvalitativního i kvantitativního působení u odsouzených v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, a to zejména ve směru jejich profesní přípravy, prostřednictvím rekvalifikačních kurzů (jedná se o odbornou profesní přípravu odsouzených), které podpoří a napomohou k jejich soběstačnému životu po propuštění v souladu se zákonem.

 

Register number of the project: NF-CZ15-PDP-6-006-01-2014
Budget: 13 959 008 CZK (financing: 20 % state budget, 80% Norwegian funds)
Project Implementer: Prison Service CR
Realization of the project: 1st September 2014 – 30th April 2016

23rd September 2014 Ministry of Finance – Program Intermediary CZ15 – ,,Capacity building and cooperation in justice/Correctional services including alternative sanctions‘‘ approved a grant for the beforehand defined project of PS CR ,,Building of production-educational hall for retraining courses for pre-released prisoners in the prison Příbram‘‘. The project includes preparation of spatial and re-educational conditions (rooms and establishment) with the aim of quality and quantity improvement effecting prisoners, meeting European and international regulations in the area of human rights, especially in the field of their professional preparation, by retraining courses (convicts´ professional specialized preparation) which should support and help their independent post-release life in compliance with law.