Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-4-004-01-2014
Rozpočet: 13 297 038 CZK (80 % financováno z Norských fondů, 20 % ze státního rozpočtu)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo‘‘. Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení kapacity pro práci s odsouzenými, a to vytvořením prostorů pro vzdělávání v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Záměrem je vybudovat centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně pro vzdělávání odsouzených v dělnických profesích. Projekt přispěje k úspěšnějšímu návratu odsouzených do společnosti a tím
i ke snížení opakované trestné činnosti a dalšímu naplňování věznic.

Více informací zde

Register number of the project: NF-CZ15-PDP-4-004-01-2014
Budget: 13 297 038 CZK (financing: 20 % state budget, 80% Norwegian funds)
Project Implementer: Prison Service CR
Realization of the project: 1st September 2014 – 30th April 2016

23rd September 2014 Ministry of Finance – Program Intermediary CZ15 – ,,Capacity building and cooperation in justice/Correctional services including alternative sanctions‘‘ approved a grant for the beforehand defined project of PS CR ,,Enhancement of pre-release preparation effectiveness in the prison Nové Sedlo‘‘. The aim of the project is improvement of conditions and increase of capacity for the work with convicts by building new educational rooms meeting European and international regulations in the area of human rights. The purpose is building of a center of theoretical and practical preparations in the field of wood production and public greenery upkeep for prisoners´ education in blue-collar professions. The project will help to more successful reintegration of prisoners in the community, reoffending decrease and fewer returns to prisons.