Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIRICKA, V., PODANA, Z., PETRAS, M. & HURKA, J.: Prediction of Offending: SARPO – The Czech Tool for Assessment of Offenders‘ Criminogenic Risk and Needs. In Journal of Criminology, vol. 2014, Article ID 592341, 8 pages, 2014. doi:10.1155/2014/592341. 

JIŘIČKA, V., PETRAS, M., HŮRKA, J. & DRAHÝ, F.: Hodnocení kriminogenních rizik a potřeb odsouzených nástrojem SARPO. In Soudce, 2013, 10, str. 5-10. Praha, Havlíček Brain Team. . 

PETRAS, M., PODANÁ, Z., JIŘIČKA, V., HŮRKA, J., NETOČNÝ, M. & BURIÁNEK, J.: Vývoj nástroje na hodnocení kriminogenních rizik a potřeb pachatele SARPO 1. In Trestněprávní revue, 2010, 9, str. 283 – 290. Praha, C. H. Beck. 

PETRAS, M., BIEDERMANNOVÁ, E., HŮRKA, J.: Risk/Need Assessment – Nový metodologický nástroj? In České vězeňství, 2006, 5, str. 11-13. Praha, Vězeňská služba ČR. Ke stažení zde: (odkaz na číslo 5/2006 ČV

PETRAS, M., HŮRKA, J.: Hodnocení odsouzených. In České vězeňství, 2006, 6, str. 13-14, Praha, Vězeňská služba ČR. Ke stažení zde: (odkaz na číslo 6/2006 ČV)