Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Název projektu CZ: IS LOSOOS – Informační systém Lustrace osob omezených na osobní svobodě

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_011/0002436

Název výzvy: 11. výzva IROP – eGovernment – SC 1.1 (ČR)

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Vězeňská služba ČR v rámci podpory Evropské unie zahájila realizaci projektu IS LOSOOS – tj. Informační systém Lustrace osob omezených na osobní svobodě.

Předmětem projektu je vývoj, implementace a provozování nového informačního systému elektronické lustrace v evidenci vězněných osob spravované Vězeňskou službou ČR pro oprávněné žadatele.

Cílem je elektronizace zpřístupnění základních údajů z evidencí vedených o vězněných osobách za splnění práv a podmínek poskytování údajů uvedených v právních předpisech. Vězněné osoby jsou osoby ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu zabezpečovací detence.

Dále má projekt za cíl zefektivnit činnost Vězeňské služby ČR a urychlit proces poskytování údajů oprávněným subjektům. Tohoto cíle bude dosaženo propojením na databázi údajů replikovaných, nikoliv přímých, z agendového informačního systému Vězeňské služby (VIS).

Implementací systému se očekává schopnost informačního systému nabízet digitální služby v oblasti eJustice pro organizace činné v oboru trestní justice, veřejné správy i subjekty údajů samotné. Klíčovou službou je elektronizovaná služba S15828 – Poskytování údajů z evidence vězněných osob. Služba bude také mimo jiné součástí Portálu občana pro řešení životní situace ve vhodné a uživatelsky přívětivé podobě.

 

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/eu-fondy/irop.png