Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

S účinností od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronické propojení zaměstnavatelů, lékařů a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), elektronizaci Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. eNeschopenku. V této souvislosti je potřeba upozornit na několik zásadních skutečností, které jsou odchylné od současného systému.

Informace pro lékaře a zdravotnické zařízení

eNeschopenka pro příslušníky Vězeňské služby se zasílá stejně jako ostatní eNeschopenky do ePortálu ČSSZ,

 • v případě příslušníků Vězeňské služby je třeba správně označit jako orgán nemocenského pojištění „Vězeňská služba ČR“,
 • bezpečnostní sbory budou informace o rozhodnutích a dočasné pracovní neschopnosti a jejich změnách získávat od ČSSZ,
 • lékař bude mít možnost načíst si data z hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti po celou dobu jejího trvání a bude moci podávat prostřednictvím portálu ČSSZ i navazující hlášení (trvání dočasné pracovní neschopnosti, hlášení změn, ukončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti budou dostupné na ePortálu ČSSZ ještě 30 dní po jejím ukončení,
 • v případě požadavku na schválení revizním lékařem Vězeňské služby lze tento odeslat prostřednictvím ePortálu ČSSZ a jeho vyřízení bude odesláno datovou schránkou (v případě, že lékař nemá zřízenu datovou schránku, pak standardně poštou),
 • v případě, že přeberete do své péče osobu, která byla propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody („výkon trestu“) a rozhodnutí o pracovní neschopnosti bylo vystaveno v rámci výkonu trestu, pak orgán nemocenského pojištění se nemění a platí shodné postupy jako u příslušníků Vězeňské služby.

Informace pro vězněné osoby

 • Lékař má za povinnost vystavit rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzovat její trvání a ukončení elektronickou formou, tzv. eNeschopenku. Papírový tiskopis může použít pouze v případě technických výpadků.
 • Lékař vydá pouze jeden formulář tzv. průkaz práce neschopného, který slouží pro zápisy lékaře, záznamy o hospitalizaci, evidenci dalších kontrol.
 • Orgánem nemocenského pojištění je v případě vězněných osob bezpečnostní sbor Vězeňská služba ČR. Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zasílá lékař vždy prostřednictvím ČSSZ příslušnému bezpečnostnímu sboru, v případě vězněných osob Vězeňské službě ČR (a to i v případě, že vystaví náhradní papírovou formu), která následně předává informace o pracovní neschopnosti na příslušnou organizační jednotku.
 • Vám je, v případě uznání dočasné pracovní neschopnosti po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, v ochranné lhůtě zákonem uložena povinnost informovat zaměstnavatele (Vězeňskou službu ČR, konkrétně věznici, ze které jste byl propuštěn) vhodnou formou o vzniku či trvání pracovní neschopnosti (telefonicky, SMS, emailem).
 • Lékař bude odesílat elektronicky hlášení o trvání dočasné pracovní neschopnosti ČSSZ, která předá podklady k výplatě dávky příslušnému bezpečnostnímu sboru (ve Vašem případě Vězeňské službě).
 • V případě, že budete propuštěn na svobodu a bude trvat Vaše pracovní neschopnost, jste povinen se přihlásit k ošetřujícímu lékaři, který převezme Vaši elektronickou neschopenku do své správy.

Kontakty

Datová schránka ID: b86abcb (Vězeňská služba České republiky) – do předmětu zprávy prosím uveďte eNeschopenka