Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Tato stránka je určena pouze organizačním složkám resortu justice

Organizační složky resortu justice mohou k získání základních informací o vězněných osobách využívat speciálního přístupu prostřednictvím Portálu eLustrace.

Dotazem do portálu lze získat následující (aktuální) informace:

  • údaje o aktuálním omezení osobní svobody (je/není)
  • údaje o typu omezení (výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, výkon zabezpečovací detence)
  • údaj o příslušném OČTŘ
  • adresu aktuální věznice
  • historii omezení osobní svobody

Přístup pro autentizované uživatele resortu zde: Portal eLustrace

Jak získám přístup do Portálu eLustrace?

Přístup do Portálu eLustrace může získat uživatel z řad zaměstnanců resortu justice na základě elektronicky schválené žádosti podané prostřednictvím pro tento účel vytvořeného webového rozhraní (zde).

Návod je k dispozici zde.

Proces schvalování je podmíněn řádně ukončeným procesem podání žádosti uživatelem a jejím schválením příslušným zaměstnancem organizační složky resortu justice. Žádost je následně zpracována pracovištěm Centrální evidence vězněných osob. O zpřístupnění Portálu eLustrace je uživatel informován e-mailem.

Každá změna v osobních údajích uživatele Portálu eLustrace (např. jméno, příjmení, uživatelské jméno, elektronická adresa) vede k znepřístupnění Portálu eLustrace. Uživatel musí provést aktualizaci údajů oproti Portálu eLustrace, pak bude přístup obnoven.

Obecná informace ke zřizování přístupů do Portálu eLustrace

Vězeňská služba již nezřizuje přístup na základě schválené písemné „Žádosti o zřízení přístupu do Portálu eLustrace“, od této praxe bylo zcela upuštěno. 

Nově každý žadatel o zřízení/změnu/zrušení přístupu do Portálu eLustrace z řad zaměstnanců resortu justice podává svou žádost výhradně elektronickou cestou prostřednictvím webového rozhraní. Žádost o zřízení přístupu do Portálu eLustrace se vytváří pouhým zadáním vlastního jména a příjmení.

Systém žádost zpracuje a po automatizovaném ověření uživatele ji elektronicky předá nadřízenému zaměstnanci složky resortu (oprávněné osobě) ke schválení. Oprávněná osoba má možnost žádost v PDF podepsat (schválit) a přímo v aplikaci ji odeslat do elektronické podatelny Vězeňské služby, nebo ji stornovat, případně požádat o změnu či úplné zrušení přístupu zaměstnance do Portálu eLustrace. Pro tento účel je nezbytné určit na každém úseku či složce oprávněnou osobu, tj. člověka, který bude schvalovat žádosti svých kolegů (podřízených). K procesu schvalování žádostí je nezbytné ověřit, že oprávněná osoba disponuje elektronickým podpisem, který je nutný pro podepsání žádosti v PDF a její odeslání do elektronické podatelny Vězeňské služby.