Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dotazování do Centrální evidence vězněných osob

Poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence je specifickou oblastí upravenou zákonem o Vězeňské službě. Více informací naleznete v tomto článku.

Jsem fyzická nebo právnická osoba a zajímám se o to, co to vlastně je Centrální evidence vězněných osob nebo jakým způsobem získám informace o osobách, které jsou/byly omezeny na osobní svobodě

Mám na takovou informaci vůbec nárok? A v jakém rozsahu? Koho a kde se mám zeptat? Odpovědi naleznete zde: https://www.vscr.cz/nejcastejsi-dotazy/evidence-veznu.
 

Způsob dotazování do Centrální evidence vězněných osob pro orgány veřejné moci

V rámci projektu Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00024 došlo od 1.10.2012 ke změnám v poskytování informací z Centrální evidence vězněných osob (CEVO). V průběhu posledního čtvrtletí roku 2012 byly zrušeny faxové a telefonické lustrace. Veškerá komunikace bude přednostně vyřizována elektronicky.
Cílem projektu je snížit administrativní náročnost spojenou s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací z Centrální evidence vězněných osob, urychlit a zefektivnit proces získávání informací o vězněných osobách.

Novinka pro orgány veřejné moci

V případě, že nemáte přímý přístup do datové schránky Vašeho úřadu, a nemůžete proto odeslat formulář se strukturovanými údaji pro automatické zpracování, můžete si sestavit soubor s dotazem (eLustrace-form.xml) manuálně na webové stránce https://elustrace.vscr.cz/, uložit jej a poté odeslat prostřednictvím spisové služby či jiného systému pro odesílání datových zpráv. I v tomto případě platí nutnost dodržení názvu souboru a jeho zaslání do datové schránky VS ČR (ID ynsarxi, Centrální evidence vězněných osob).

Obecná pravidla

Jednoduché dotazy, např. je-li hledaná osoba aktuálně vězněna a kde (příp. stručný výpis historie trestů) vyřizuje elektronický systém automaticky a odpověď odesílá/zobrazuje obratem. Složitější dotazy, např. na historii před rokem 2008, jsou předávány k manuálnímu dopracování zaměstnancům CEVO. 

Máte-li dotaz, který nelze položit prostřednictvím přednastaveného formuláře, vypracujte standardní žádost, uložte jako PDF a odešlete do dedikované datové schránky Vězeňské služby ČR (ID: ynsarxi, Centrální evidence vězněných osob).

Pro zasílání žádostí využívejte speciální formulář (formát
„.zfo“), který je k dispozici zde (aktualizován 2. 11. 2012).

Po vyplnění formuláře a jeho odeslání datovou zprávou, je dotaz automaticky sestaven do souboru eLustrace-form.xml, který je přílohou datové zprávy odeslané prostřednictvím Vaší datové schránky do dedikované datové schránky Vězeňské služby ČR (ID ynsarxi); následně vyhodnocen, zpracován a formou datové zprávy odeslán zpět. 

Pokud vytváříte soubor s dotazem jiným způsobem, než prostřednictvím formuláře „.zfo“, je nutné dodržet nejen vnitřní položkovou skladbu, ale i jeho název (eLustrace-form.xml), který je určující pro třídění doručených datových zpráv ve Vězeňské službě ČR. Automaticky jsou zpracovávány pouze dotazy z ověřených datových schránek a dotazy týkající se pouze aktuálního věznění (bez historie).

Informace pouze pro resort justice

Vězeňská služba ČR již nezřizuje přístup na základě schválené písemné „Žádosti o zřízení přístupu do Portálu eLustrace“, od této praxe bylo zcela upuštěno. Nově každý žadatel o zřízení/změnu/zrušení přístupu do Portálu eLustrace z řad zaměstnanců resortu justice podává svou žádost výhradně elektronickou cestou prostřednictvím pro tento účel vytvořeného webového rozhraní. Žádost o zřízení přístupu do Portálu eLustrace se vytváří pouhým zadáním vlastního jména a příjmení.

Systém žádost zpracuje a po automatizovaném ověření uživatele ji elektronicky předá nadřízenému zaměstnanci (oprávněné osobě) ke schválení. Oprávněná osoba bude mít možnost žádost v PDF podepsat (schválit) a přímo v aplikaci ji odeslat do elektronické podatelny Vězeňské služby ČR, nebo ji stornovat, případně požádat o změnu či úplné zrušení přístupu zaměstnance do Portálu eLustrace. Určit na každém úseku či složce oprávněnou osobu, tj. člověka, který bude schvalovat žádosti svých kolegů (podřízených). Ověřit, že oprávněná osoba disponuje elektronickým podpisem, který je nutný pro podepsání žádosti v PDF a její odeslání do elektronické podatelny Vězeňské služby České republiky.

Přidat vybrané oprávněné osoby do speciální skupiny uživatelů v Active Directory Ministerstva spravedlnosti České republiky; _CEVO_Managers (provede odpovědný informatik složky). Udržovat skupinu oprávněných osob v aktuálním stavu (zajišťuje informatik příslušné složky). Stávající žádosti aktivně lustrujících uživatelů není nutné aktualizovat. Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky přistoupilo k této změně mj. z důvodu zjednodušení procesu schvalování, zasílání a vyřizování předmětných žádostí a zvýšení bezpečnosti při jednoznačné identifikaci žadatele.