Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
 • 21. 12. 2018 – byla vydána publikace SARPO Charakteristiky odsouzených v českých věznicích. Jedná se o deskriptivní studii zaměřenou na popis statických a dynamických rizik české vězeňské populace, která využívá rozsáhlý datový soubor 27 880 Komplexních zpráv vytvořených nástrojem SARPO. Publikace je volně dostupná ve složce Ke stažení.
 • 18. – 19. 1. 2018 – prezentace dynamických faktorů v nástroji SARPO na konferenci 
  VI. kriminologické dny v Olomouci.  Sborník z konference VI. kriminologické dny (2018), jehož součástí je článek „Validizace nástroje SARPO“. Odkaz je k dispozici ve složce Ke stažení.
 • 18. – 19. 1. 2018 – prezentace dynamických faktorů v nástroji SARPO na konferenci 
  VI. kriminologické dny (Olomouc).
 • 12. – 13. 10. 2017 – prezentace nástroje SARPO na workshopu „Hodnocení rizik a potřeb“ pořádaným organizací EuroPrise (Brusel).
 • 1. 10. 2017 – zavedena do všech věznic a vazebních věznic nová vnitřní diferenciace odsouzených v rámci změny vnější diferenciace (redukce typů věznic), jejíž mechanismus využívá řadu dat zpracovávaných nástrojem SARPO, zejména v jeho statických faktorech.
 • 16. 1. 2017 – po 1,5 roce práce včetně příprav nástroj SARPO kompletně upgradován a převeden do Vězeňského informačního systému.
 • 19. 12. 2016 – provedena validizace dynamických faktorů na souboru 3 794 odsouzených, z nichž v letech 2014 – 2016 za období 18 měsíců od propuštění selhalo 1 208 odsouzených.
 • 18. 12. 2016 –  prostřednictvím nástroje SARPO zpracováno téměř 60 000 komplexních zpráv odsouzených, pro používání nástroje SARPO proškoleno téměř 1500 hodnotitelů.
 • 1. 7. 2016 – po předchozích menších dílčích validizacích a analýzách z roku 2009, 2012 a 2014 provedena validizace statických faktorů na souboru 6 965 odsouzených, z nich v letech 2013 – 2015 za období 3 let od propuštění selhalo 1 066 odsouzených.
 • 20. 8. 2015 – pro používání nástroje SARPO proškoleno přes 1300 hodnotitelů.
 • 31. 7. 2015 –  prostřednictvím nástroje SARPO zpracováno přes 33 000 komplexních zpráv odsouzených.
 • 19. – 20. 1. 2015 – prezentace nástroje SARPO na konferenci III. kriminologické dny (Hradec Králové).
 • 1. 1. 2015 – proveden 3. upgrade nástroje SARPO.
 • 27. 8. 2014 – pro používání nástroje SARPO proškoleno přes 1000 hodnotitelů.
 • 31. 7. 2014 – prostřednictvím nástroje SARPO zpracováno přes 16 000 komplexních zpráv odsouzených.
 • 20. 5. 2014 – prezentace nástroje SARPO maďarským vězeňským expertům (Praha).
 • 25. 3. 2014 – publikován článek o validitě nástroje SARPO „Prediction of Offending: SARPO – The Czech Tool for Assessment of Offenders‘ Criminogenic Risk and Needs.“ v odborném časopise Journal of Criminology (viz sekce „Odborné články“).
 • 31. 12. 2013 – prostřednictvím nástroje SARPO bylo zpracováno přes 7000 komplexních zpráv odsouzených.
 • 3. – 4. 3. 2013 – prezentace nástroje SARPO slovenským ředitelům věznic a vedoucím oddělení výkonu trestu na celorepublikové poradě a odborném semináři (Omšenie).
 • 1. 1. 2013 – proveden 2. upgrade nástroje SARPO.
 • 31. 8. 2013 – pro používání nástroje SARPO proškoleno přes 700 hodnotitelů.
 • 13. 7. 2013 – vydáno Nařízení generálního ředitele VS ČR č. 36/2013 upravující zpracování komplexní zprávy prostřednictvím nástroje SARPO.
 • 1. 4. 2013 – SARPO se po ostré pilotáži v praxi stává standardním nástrojem pro tvorbu komplexní zprávy odsouzených v českých věznicích.
 • 22. 2. – proveden 1. upgrade nástroje SARPO.
 • 1. 11. 2012 – nástroj SARPO po jeho finalizaci a převedení do elektronického systému zaveden on-line do všech věznic a vazebních věznic.