Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Žádost o poskytnutí informace: počet osob, které nenastoupily výkon trestu odnětí svobody,  stav vězněných osob, metodika k řešení podvodných oznámení (hlášení) kuřák/nekuřák.Poskytnutá informace.
Žádost obsahující požadavek na poskytnutí informace ohledně údajů k profilaci věznic, konkrétně, požadavek na zaslání přehledu (seznamu) věznic, v nichž je zřízen oddíl specializovaný pro výkon ochranného léčení protialkoholního.Poskytnutá informace.
Žádost obsahující požadavek na sdělení informací k řízení vedeném policejními orgány jako orgány činnými v trestním řízení podle § 12 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.  Poskytnutá informace.
Žádost obsahující požadavek na poskytnutí informace ve vztahu k údajům o poskytování zdravotní péče nespecifikované osobě ve výkonu trestu odnětí svobody s diagnózou „bipolární afektivní porucha - smíšená fáze“, Poskytnutá informace.

Žádost o  informace ohledně „ceny stravy pro jednoho vězně za jeden týden, údaj o ceně vegetariánské stravy, dále se domáhal „počtu vězněných osob, jímž je poskytována vegetariánská strava“ a v neposlední řadě o informaci „v jakém roce Vězeňská služba České republiky podává vězněným osobám stravu vegetariánskou.“.

Poskytnutá informace. 
 Žádosti o poskytnutí informace, týkající se oblasti zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody.Poskytnutá informace.

Žádost obsahující výslovný požadavek na sdělení „jaká je cena standardní čtvrteční hromadné eskorty z Věznice Mírov do Vazební věznice Ostrava?“.

Poskytnutá informace.
Dotazy týkající se konkrétních podmínek výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě na sdělení právní úpravy, která upravuje záležitost používání sportovního oděvu a obuvi, užívání digitálních hodinek, dále na vyjasnění pojmu „osoba blízká“ nebo požadavky na informace k problematice četnosti, respektive, možnostem nákupu ve vězeňské kantýně.Poskytnutá informace.

Žádost obsahující mnohočetné požadavky, na podání odpovědí na celkem 14 dotazů, například ve smyslu: „Může být odsouzený prvovězněný zařazen do oddělení s vícetrestanými?, Může být odsouzený s hepatitidou typu B, C, být umístěn mezi zdravé vězně?, Má odsouzený i nepracující nárok na ústavní šálu, rukavice, čepici v zimním období a na kabát, Smí dozorce nebo jiný zaměstnanec nutit odsouzené, aby před ním močili do kelímku? Smí zaměstnanec Vězeňské služby České republiky (dozorce) při osobní prohlídce prohmatávat odsouzeným genitálie?, kolik stojí snídaně, oběd, večeře?“ 

Poskytnutá informace. bod č. 1

Poskytnutá informace. bod č. 4

Žádost ve znění: „Kdo nebo která instituce rozhoduje o místě, kde se má vykonat vazba u vazebně zadrženého (obviněného)„? „Jaký je oficiální postup v žádosti vazebně zadrženého (obviněného) o změnu místa výkonu vazby z rodinných důvodů?“, Poskytnutá informace.
Žádost  týkající se požadavku „na uvedení počtu obviněných do tzv. koluzní vazby v letech 2014 až 2018“ a požadavku „na sdělení denních nákladů na osobu umístěnou rozhodnutím soudu do vazby z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu“.Poskytnutá informace.