Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Protikorupční program je jedním ze strategických dokumentů Vězeňské služby a spolu s Etickým kodexem a dalšími nástroji tvoří základní pilíře v boji proti korupci. Protikorupční program Vězeňské služby vychází ze strategických dokumentů vlády České republiky, navazuje na směrnici Ministerstva spravedlnosti a naplňuje tak cíle boje s korupcí na úrovni organizační složky státu podřízené Ministerstvu spravedlnosti. Součástí protikorupčního programu je i Kodex profesní etiky zaměstnance a příslušníka Vězeňské služby („Etický kodex“), který tvoří nedílnou součást širšího celku protikorupčních opatření.

Protikorupční program Vězeňské služby České republiky

Etický kodex

Protikorupční linka

Domníváte se, že jste byli přítomni korupčnímu jednání zaměstnance nebo příslušníka Vězeňské služby anebo jste se o takovém jednání dozvěděli a nevíte, jak jej oznámit? K tomuto účelu slouží Protikorupční linka. Podání nebo oznámení o možném korupčním jednání zaměstnance nebo příslušníka Vězeňské služby je možné učinit na Protikorupční lince Vězeňské služby České republiky a to písemně (v listinné i elektronické podobě) nebo telefonicky.

Kontaktní údaje pro listinné podání

Protikorupční linka, Vězeňská služba České republiky, 

Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4

Kontaktní údaje pro elektronické podáníkorupce@grvs.justice.cz
Kontaktní údaje pro telefonické oznámení+420 244 024 666
  

Striktně dodržujeme povinnou ochranu oznamovatele!

Nemusíte se proto obávat učinit podání nebo oznámení vlastním jménem, ale s ohledem na pocit osobní ochrany oznamovatele Protikorupční linka přijímá i veškerá podání či oznámení učiněná anonymně bez toho, aby důslednost prošetření korupčního jednání jakkoli ovlivňoval způsob učiněného oznámení. Hodláte-li oznámit případ korupčního jednání přímo u nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti, lze využít následující kontaktní údaje:

Kontaktní údaje pro elektronické podáníkorupce@msp.justice.cz
Kontaktní údaje pro telefonické oznámení+420 221 997 595
  

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V souladu s Resortním interním protikorupčním programem (bod 2.) vězeňská služba uveřejňuje informace o veřejných prostředcích

Bod 2.1. Resortního protikorupčního programu