Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání vězněných osob je jedním z hlavních úkolů nejen věznice, ale i v rámci celé Vězeňské služby České republiky. Úkol byl a je nastaven následovně: „V rámci zaměstnávání odsouzených trvale hledat cesty a příležitosti pro navýšení počtu zaměstnaných odsouzených. Zajišťovat efektivní využívání prostor určených pro zaměstnávání odsouzených“.

Ve věznici jsou odsouzení pracovně zařazení ve vnitřním provozu (střežená pracoviště uvnitř věznice nebo pracoviště s volným pohybem v prostoru věznice), ve výrobní činnosti věznice (střežené pracoviště uvnitř věznice), u cizích subjektů (střežená pracoviště uvnitř věznice, nestřežené pracoviště mimo věznici nebo pracoviště s volným pohybem mimo věznici) a pracoviště v rámci provozovny Střediska hospodářské činnosti (střežená pracoviště uvnitř věznice, nestřežené pracoviště mimo věznici nebo pracoviště s volným pohybem mimo věznici).

 Stabilní základ zaměstnanosti odsouzených tvoří pracovní místa ve vnitřní režii a výrobní činnosti věznice. V rámci těchto provozů se odsouzení podílí na přípravě stravy pro odsouzené i zaměstnance věznice, na provádění úklidů, údržbě a opravách jednotlivých objektů a prostorů uvnitř i vně věznice, na praní a opravách výstrojních součástek atd. Na pracovišti vlastní výrobní činnosti Šicí dílny se šijí výstrojní součástky pro vězněné osoby (především pro odsouzené) pro celou Vězeňskou službu ČR.  

Vedle těchto „vlastních“ provozů odsouzení pracují i u „cizích“ subjektů, a to na základě smluvních vztahů.

 

Přehled firem (podnikatelských subjektů) zaměstnávajících odsouzené na základě smlouvy o zařazení odsouzených do práce:

  • Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III - pracoviště s volným pohybem mimo věznici
  • Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I - (pracoviště s volným pohybem mimo věznici

 

Přehled firem (podnikatelských subjektů) zaměstnávajících odsouzené na základě smlouvy o poskytování služeb v rámci provozovny Střediska hospodářské činnosti:

  • Faurecia Interiors Pardubice  s.r.o. - střežené pracoviště uvnitř věznice
  • Hamerník s.r.o. - nestřežené pracoviště mimo věznici a pracoviště s volným pohybem mimo věznici
  • United Bakeries a.s. - nestřežené pracoviště mimo věznici a pracoviště s volným pohybem mimo věznici
  • Nedcon Bohemia s.r.o. - nestřežené pracoviště mimo věznici a pracoviště s volným pohybem mimo věznici
  • Česká pošta s.r.o. - provozovna Pardubice - nestřežené pracoviště mimo věznici
  • Zásilkovna s.r.o. – nestřežené pracoviště mimo věznici a pracoviště s volným pohybem mimo věznici (příjem a třídění zásilek, balení zásilek do expedičních balíků) a střežené pracoviště uvnitř věznice
  • Ocelotwood s.r.o. – nestřežené pracoviště mimo věznici a pracoviště s volným pohybem mimo věznici (výroba dřevěných palet)

Stávající smluvní partneři, kteří zaměstnávají odsouzené na svých provozech, především na pracovištích mimo věznici, projevují dlouhodobě spokojenost a velký zájem prohlubovat spolupráci s věznicí. Ze strany subjektů zaměstnávajících odsouzené na pracovištích mimo věznici je neustálý zájem o zařazení vyššího počtu odsouzených. Není ovšem možné plně zabezpečit tento požadavek firem z důvodu nedostatečného množství odsouzených, kteří by splňovali kritéria pro udělení volného pohybu mimo věznici při plnění pracovních úkolů. Zaměstnávání vězněných osob je jednou z prioritních oblastí, které je průběžně věnována zvýšená pozornost.                                                                                           zuj