Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Přehled nejčastěji kladených dotazů z oblasti evidence vězňů a pravidla poskytování informací z Centrální evidence vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Pro běžného občana není taková informace dostupná. Informace o odsouzení (příp. obvinění nebo výkonu zabezpečovací detence) je citlivým osobním údajem, který podléhá zvláštnímu režimu ochrany a nelze jej bez souhlasu vězněné osoby běžně sdělovat. Právě z tohoto důvodu neexistuje veřejně přístupný rejstřík, ze kterého by bylo možné zjistit, zda je konkrétní osoba v danou chvíli umístěna v některé z vazebních věznic, věznic anebo ústavů pro výkon zabezpečovací detence spravovaných Vězeňskou službou České republiky. 

Tento režim ochrany je upraven nejen zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ale rovněž zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zabezpečuje každému občanovi České republiky i cizinci, že s jeho osobními údaji bude nakládáno jen v mezích zákona a nebudou zneužity.