Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Přehled nejčastěji kladených dotazů z oblasti evidence vězňů a pravidla poskytování informací z Centrální evidence vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Pro běžného občana není taková informace dostupná. 

Informace o odsouzení (příp. obvinění nebo o výkonu zabezpečovací detence) je osobním údajem, který podléhá zvláštnímu režimu ochrany a nelze jej bez souhlasu vězněné osoby běžně sdělovat. Právě z tohoto důvodu neexistuje veřejně přístupný rejstřík, ze kterého by bylo možné zjistit, zda je konkrétní osoba v danou chvíli umístěna v některé z vazebních věznic, věznic anebo ústavů pro výkon zabezpečovací detence spravovaných Vězeňskou službou České republiky. 

Tento režim ochrany je upraven nejen zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ale rovněž obecným nařízením o ochraně osobních údajů[1], trestněprávní směrnicí[2] a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zabezpečuje každému občanovi České republiky i cizinci, že s jeho osobními údaji bude nakládáno jen v mezích zákona a nebudou zneužity.

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV