Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Praha 27. června (VS ČR) – Dne 26. června 2022 nás náhle, ve věku svých nedožitých 72 let, opustil Ing. Michal Řeháček, vedoucí dislokace vězněných osob odboru výkonu vazby a trestu, předtím dlouholetý ředitel odboru výkonu vazby a trestu. Dovolte, abychom touto cestou vyjádřili hlubokou soustrast rodině nad ztrátou člověka a odborníka, kterému měl být vyměřen delší čas mezi námi.

Michal Řeháček, svou původní profesí lesník, působil u Vězeňské služby ČR téměř 46 let. Ke Sboru nápravné výchovy nastoupil 12. listopadu 1976 a v Příbrami, kde se tehdy ještě fáralo, začínal jako strážný. V rychlém sledu, i díky předchozí civilní pracovní zkušenosti s řízením lidí, následovala funkce referenta-ekonoma výrobního oddělení a funkce náčelníka výrobního oddělení v příbramském útvaru. V turbulentní době plné společenských změn byl od 1. ledna1990 ustanoven do funkce náčelník oddělení NVČ a od 15. dubna 1990 byl dočasně pověřen funkcí náčelník Útvaru SNV Příbram.

Od 1. února 1991 byl trvale přeložen z Příbrami do Prahy a ustanoven do funkce ředitele odboru výkonu vazby a trestu, a to až do 31. srpna 2004 s tím, že od 1. srpna 2000 vykonával tuto funkci již v pracovním poměru. Od 1. září 2005 pracoval jako zástupce ředitele odboru výkonu vazby a trestu a vedoucí oddělení specializovaného zacházení s vězněnými osobami, ještě později jako zástupce ředitele odboru výkonu vazby a trestu a vedoucí oddělení odborného zacházení. Od 1. července 2020 až do posledního dne svého života pracoval jako vedoucí oddělení dislokace vězněných osob odboru výkonu vazby a trestu.

Když působil jako ekonom v Příbrami, vysloužil si Ing. Řeháček od externích zaměstnavatelů kvůli své pečlivosti přezdívku „advokát chudých“. V roce 1991, jako ředitel nově zřízeného odboru výkonu vazby na tehdejším ředitelství SNV, se zasloužil o zásadní změny ve výkonu vazby, ale také o zajištění výkonu vazby na tehdy prudce vzrůstajícím počtu obviněných. Jako ředitel odboru byl například přítomen u jednacího stolu v době, kdy vznikala samostatná Česká republika a Slovenská republika, významnou měrou se zasloužil o přiblížení českého vězeňství k evropskému standardu.

O co více byl Ing. Řeháček skromný navenek, o to více byl bohatší uvnitř. Duší introvert žil Michal Řeháček v obklopení velké rodiny a ve světě svých zájmů. Zajímal se vždy o přírodu, cestování, umění, památky či architekturu. Každý rok jezdil do Vídně, aby naživo viděl jedinečné výstavy děl slavných malířů, miloval zoologické zahrady a za svůj život jich navštívil od Dušanbe po Washington D.C. více než padesát.

V časopise České vězeňství č. 1/2022 právě vychází profilový rozhovor s Ing. Michalem Řeháčkem, který vznikal začátkem letošního roku. V té době se radoval ze života, oslavoval příchod dalšího vnoučete a plánoval dovolenou. Nezbývá než si přát, aby smrt byla opravdu jen dalším začátkem…            

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X