Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OLOMOUC 11. června (VS ČR) – Dne 10. června 2022 nás po krátké a těžké nemoci opustil náš kolega, dlouholetý ředitel Vazební věznice Olomouc, emeritní brig. gen. Mgr. Jiří Ruprecht. Dovolte, abychom touto cestou vyjádřili svou hlubokou soustrast zarmoucené rodině nad ztrátou člověka, kterého jsme si tak velmi vážili.

Jiří Ruprecht byl ve Vězeňské službě ČR činný 30 let. V roce 1992 nastoupil jako strážný do Věznice Mírov, kde prošel různými pozicemi a odkud v roce 2005 odešel z pozice prvního zástupce ředitele Věznice Mírov do nedaleké Vazební věznice Olomouc, kterou dalších 14 let jakožto ředitel věznice vedl. Zároveň se stal také regionálním ředitelem a koordinoval oblast č. 4, největší region Vězeňské služby ČR, do kterého spadá jedenáct moravských a slezských věznic.

V roce 2019 jej jmenoval prezident republiky do hodnosti brigádní generál. Stal se tak historicky prvním ředitelem věznice, který byl do generálské hodnosti povýšen. Další rok zastával pozici náměstka generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Poté, co v roce 2021 odešel generál Ruprecht do civilu, zůstal vězeňské službě i nadále věrný. V olomoucké vazební věznici se aktivně věnoval nově příchozím občanským zaměstnancům a příslušníkům, aby jim díky své mnohaleté praxi mohl z místa lektora-instruktora předávat své zkušenosti.

Generál Jiří Ruprecht se klíčovým způsobem podílel na emancipaci a rozvoji moderního vězeňství ČR, přičemž aktivně aplikoval zásady nové Koncepce vězeňství do roku 2025. Zásadním způsobem participoval na vzniku komplexní taktiky služebního zákroku pod jednotným velením a taktiky eskort s mimořádnými bezpečnostními opatřeními. Taktéž byl hlavním koordinátorem prezentačně bezpečnostních akcí jako jsou Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR nebo mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET a mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb ISET. V této souvislosti, jménem vězeňské služby, intenzivně spolupracoval s ostatními bezpečnostními sbory, zajišťoval spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími nadačními a humanitními organizacemi.

Za své úsilí a odhodlanost byl v minulosti mnohokrát odměněn, zejména Čestnou medailí Vězeňské služby ČR a Medailí Vězeňské služby ČR Za zásluhy o rozvoj.

Čest jeho památce!

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.