Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

BĚLUŠICE 6. června (VS ČR) - Věznice Bělušice představila dnes veřejnosti svůj pilotní program pro uvězněné otce, který čerpá inspiraci z norského vězeňství a který se uskutečnil za podpory Norských fondů. Součástí pilotáže je také osobní supervize norských školitelů v ČR.

Věznice Bělušice se spolu s dalšími třemi věznicemi zapojila do pilotáže Pappa programu, který byla zahájen koncem roku 2022 po několika letech jednání, školení lektorů, stavebních rekonstrukcí vnitřních i venkovních prostor pro realizaci programu, ale také návštěvních prostor, včetně pořízení nového nábytku a hraček pro děti. Program byl převzat z praxe norských věznic, kde se první impuls k programu objevil v roce 2003. Norská vězeňská služba se inspirovala ve Skotsku, postupně program vyvíjela až do současné podoby, kterou nyní implementuje česká vězeňská služba do své praxe, za současného přizpůsobení právnímu rámci, směrnicím a hodnotám.
Děti, které mají rodiče ve vězení, v různé míře zažívají změnu životních podmínek, problémy mezi kamarády a ve škole, hanbu a pocit viny. Někdy se děti ocitají v situaci, kdy je pobyt rodiče ve vězení rodinným tajemstvím, někdy se nedozví pravdu nebo jsou požádány, aby o tom s nikým nehovořily. Pak se stává, že si dítě vytváří vlastní pravdu, zažívá smutek, nedokáže porozumět své vlastní situaci a čelí řadě problémů, které musí někdy zvládat buď samo nebo s jinou pečující osobou.

Pappa program je součástí projektu Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů, financovaných z Norských fondů 2014–2021 s rozpočtem 40 milionů korun. Hlavním cílem programu je v souladu se všemi ostatními intervencemi napomáhat ke snížení rizik opakování trestné činnosti v budoucnosti. Program má přispívat k tomu, aby odsouzení měli větší povědomí o vlastní trestné činnosti a o tom, co jejich trestná činnost znamená pro děti a rodinu vůbec, a aby na ni získali nový náhled. Program má v odsouzených posílit roli otce a motivovat je k tomu, aby ke svému životu začali přistupovat odpovědně a v souladu se společenskými pravidly. Dalším, a neméně důležitým cílem programu je posilovat práva dítěte. Výkon trestu odnětí svobody rodičů ovlivňuje samotné děti a Vězeňská služba ČR má zájem i jinými intervencemi podpořit nejlepší zájem dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, kterou je ČR vázána.

V rámci bilaterální spolupráce se školitelky Anne Elisabeth Natrudová z katedry dalšího vzdělávání, Univerzitní vysoké školy norské nápravné služby KRUS, a Piy Kristiyn Ruud Solické, z organizace Kirkens bymisjon, setkaly s českými lektory programu v Praze v listopadu 2022 a navštívily některé věznice. Další setkání lektorů a norských školitelek se uskuteční ve dnech 19. – 23. června 2023.  Česká republika je první zemí, která v rámci mezinárodní projektové spolupráce implementuje tento zahraniční program do vlastní praxe věznic a na základě prvních průběžných výsledků z pilotáže má zájem program ve věznicích zachovat. Do pilotáže střednědobého programu pro otce se dále zapojily Věznice Horní Slavkov, Věznice Pardubice a Věznice Znojmo. Odbornou garantkou programu za Vězeňskou službu ČR je Šárka Černá.

Součástí projektu Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů je také: 

  • Program Motivátor – cílem střednědobého programu je příprava odsouzených se specifickými kriminogenními riziky k zapojení do navazujících terapeutických programů.
  • Programy pro uživatele drog - jedná se o tři programy pro uživatele drog: jednotný standard ochranného léčení a doporučené postupy ochranného léčení; substituční terapie, která je doplněním farmakologické části substituční léčby; doléčovací program pro absolventy terapeutických programů specializovaných oddílů pro uživatele drog. Programy jsou pilotovány ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava, Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác a ve Věznici Nové Sedlo. V rámci projektu byly také zakoupeny do dvou věznic dávkovače metadonu, který zajistí větší komfort pro práci zdravotnického personálu, běžný v civilu, ale také zvýší bezpečnost podávání tohoto léčivého přípravku.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X