Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 1. srpna (VS ČR) - Z iniciativy odsouzeného ve spolupráci s vedením věznice a jeho podporou vznikl ve Věznici Jiřice zajímavý projekt, který se podařilo realizovat. Jedná se o model věznice, postavený ze špejlí, osvětlený LED diodami, vše v měřítku a odpovídající skutečnosti. Již v roce 2022 vznikla první část modelu ostrahové části věznice. Po úspěšném dokončení první části začala na začátku roku 2023 druhá část výstavby modelu věznice se středním stupněm zabezpečení.

Na výstavbu modelu ostrahové části věznice byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 000,- Kč, na výstavbu modelu středního stupně zabezpečení byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 2 500,- Kč. Do projektu byl zapojen dozorce věznice a zároveň i zkušený modelář Dalibor Parolek, také oddělení logistiky a referátu zabezpečovacích a informačních technologií. U všech se tento projekt setkal s plnou podporou a maximální ochotou a nasazením pro jeho realizaci.

Práce na vlastním modelu, po nezbytném plánování, rozvržení a rozdělení na jednotlivé části, se intenzivně rozeběhly v lednu 2022 a trvaly do června 2023, kdy byl model Věznice Jiřice dokončen.  Všechny práce prováděl odsouzený v době osobního volna. Odsouzený pracoval na modelu s jistými omezeními za účelem dodržení veškerých bezpečnostních standardů, vzhledem k prostředí a okolnostem za nichž model vznikal. Byl to pro něj jistý způsob seberealizace, kdy nechtěl jen tak promarnit strávený čas ve vězení. V průběhu výroby vznikl i nápad osvětlení modelu pomocí LED diodami. I to se podařilo včlenit do již rozpracovaného projektu a model může být tedy předváděn i v nočním režimu. 

Na modelu a všech dalších souvisejících pracích bylo celkem odpracováno neuvěřitelných 2 500 hodin, spotřebováno 150 metrů špejlí, 340 LED diod a i mnoho jiného materiálu. Na celém projektu pracoval odsouzený zcela sám. Obrovský dík ale patří také těm, kteří se do projektu v kterékoliv části zapojili, za jejich podporu a spolupráci.  

Sdílet článek

Facebook
Platforma X