Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PRAHA 3. srpna (VS ČR) - Po více než dvou letech ukončila Vězeňská služba ČR projekt Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Z něj vzešel standardizovaný program, který byl pilotován v obou pražských věznicích. Ukázalo se jako žádoucí rozšířit jej i do dalších věznic. Velký potenciál tohoto projektu je jednotné poradenství všech zainteresovaných subjektů, jako je vězeňská služba, sociální kurátoři či adekvátní neziskové organizace.

Dluhy má podle průzkumů 87 % odsouzených, přičemž jeden každý vězeň má v průměru okolo dvaceti dluhů a z toho třináct exekučně vymáhaných. U některých je velmi obtížné z důvodu nízké úrovně finanční gramotnosti a výše dluhů problémy vyřešit. A faktem je, že finanční problémy jsou jedním z nejvyšších rizikových faktorů, které mají vliv na páchání či recidivu trestné činnosti. Zvyšování úrovně povědomí o dluhové problematice a osvojení si postupů k řešení vlastní zadluženosti je tedy nezbytné. Kontinuální dluhové poradenství a vzdělávání je systémově upraveno tak, aby se podařilo zajistit nabízené služby ve všech úrovních, tzn. od doby uvěznění s přesahem do doby po propuštění odsouzeného dlužníka, a to za součinnosti všech zainteresovaných subjektů – sociálních pracovníků věznic, sociálních pracovníků-sociálních kurátorů, dluhových poradců z nestátních neziskových organizací a dalších externích subjektů.

Nejnižší úroveň finančních znalostí i ekonomické zodpovědnosti je u osob se základním vzděláním, ekonomicky neaktivních, s nízkými příjmy, studujících a mladších 29 let věku. Tyto znaky osob s nejnižší úrovní ve finanční gramotnosti se objevují u většiny osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Projekt pomohl nastavit jednotný postup při řešení zadluženosti vězněných osob a výsledkem by mělo být systémové uchopení řešení dluhové problematiky těchto osob.

Hlavním garantem programu za Vězeňskou službu ČR je Šárka Černá, metodička výkonu vazby a trestu. V příbramské věznici pracovala 16 let jako sociální pracovnice, v roce 2010 přešla na generální ředitelství. V březnu tohoto roku obdržela ocenění Gratias od Ministerstva práce a sociálních věcí jako nejlepší sociální pracovnice v kategorii vězeňství, školy a školská zařízení.

https://tv.idnes.cz/domaci/veznice-vezen-dluh-exekuce-oddluzeni-insolvence-osobni-bankrot.V210729_171424_idnestv_mhl

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X