Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Expertní skupina programu pro drogově závislé se detailněji seznámila s možnostmi léčby závislosti v prostředí norských věznic, a to zejména s těmi možnostmi, které se zatím v českém vězeňství neaplikují, ale mohly by být inspirativní (důraz byl kladen na možnosti doléčování po absolvování intenzivního léčebného programu ve vězení).

Zaměstnanci využili pobyt v prostředí otevřené věznice Bastoy, kde byla pozornost zaměřena především na oddíl léčby závislostí, jeho pravidla, režim a způsoby práce s vězněnými osobami. Zde je realizován standardizovaný program „Jsem, chci, můžu“. S tímto programem byli blíže seznámeni, včetně obsahu jednotlivých sezení. Druhým cílem bylo získání bližších informací k výkonu institutu dle §12 zákona o výkonu trestu a jeho uplatňování v oblasti léčby a rehabilitace vězněných uživatelů drog v praxi. K tomuto sloužila návštěva jednoho z civilních zařízení, které je norskou vězeňskou službou akreditováno k výkonu institutu dle §12, jímž je středisko – Nosen Yoga Mountain Lodge. Součástí zdejšího programu je intenzivní nácvik ashtanga jogy, kterou provozovatel střediska Alexander Medin cvičí dlouhodobě s vězni nejen zde, ale i ve věznicích s maximálním stupněm zabezpečení, jako jsou věznice Ila či Ringerike, a to pod názvem „Gangster Yoga“. Jóga a mindfulness jsou jedním ze základních stavebních prvků doléčovacího programu pro vězněné uživatele drog, který u nás právě vzniká jako jedna z aktivit financovaných z Norských fondů 2014-2021, projektu Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů. Počítá se s tím, že tento program bude po pilotáži ve Věznici Nové Sedlo nasezen i v dalších věznicích. 

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/norske-fondy/jirice-a-bastoy/nfmale.png

 

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/odbor-investic/norske-fondy/drogy/obrazek1-1.png
Zdroj: www.nosenyoga.no

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X